14 triệu đô thành phế liệu: Chủ tịch nói ngược thuộc cấp

Không chỉ trái quyết định của Thủ tướng, dự án lưới điện chồng dự án điện mặt trời tại Quảng Bình cũng có sự bất nhất giữa lãnh đạo trong tỉnh.

Trung Quốc tranh giành 'hoa anh đào' với Nhật Bản

Những người trồng hoa TQ tuyên bố biểu tượng “hoa anh đào” của Nhật Bản là thuộc quyền sở hữu của họ, trong khi người Hàn Quốc cũng giành “chủ quyền”.