Chùm ảnh: Phát hiện trống đồng Đông Sơn tại Timor Leste

Quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á Timor Leste vừa có phát hiện khảo cổ đáng chú ý khi tìm thấy một chiếc trống đồng Đông Sơn còn khá nguyên vẹn.


dich vu ke toan