Tự chế tạo máy đuổi muỗi

Dựa trên những kiến thức về vật lý, sinh học; Tạ Trung Nghĩa đã chế tạo ra chiếc máy đuổi muỗi nhỏ gọn với chi phí thấp