Tôi không muốn tiếp tục sống với vợ

Càng gặp em, tôi càng cảm thấy vợ tôi là một người phụ nữ khô khan, và nhàm chán. Tôi không muốn tiếp tục sống cùng cô ấy...