Sư tử run rẩy trên thân cây trốn đàn trâu rừng

Cảnh tượng đối nghịch, một con sư tử bám trên một thân cây và run rẩy dưới sự kiểm soát hung dữ của đàn trâu rừng bên dưới.