Tôi không thể quên người đàn ông hại đời mình

Tôi không yêu anh ta, thay vào đó là sự căm thù. Nhưng hình ảnh người đàn ông ấy vẫn tồn tại trong tâm trí của tôi.