Đức lộ thời điểm ra mắt thiết kế tăng thế hệ mới

Đức đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thiết kế dòng tăng thế hệ mới nhằm thay thế cho tăng chủ lực Leopard 2 đang được Quân đội Đức sử dụng.

Chồng tính toán với tôi từng tý một

Từ ngày yêu anh đã tính toán thiệt hơn với tôi và đến bây giờ làm vợ chồng anh cũng vẫn tính toán với tôi từng tý một.