14 triệu đô thành phế liệu: Chủ tịch nói ngược thuộc cấp

Không chỉ trái quyết định của Thủ tướng, dự án lưới điện chồng dự án điện mặt trời tại Quảng Bình cũng có sự bất nhất giữa lãnh đạo trong tỉnh.

Trung Quốc tranh giành 'hoa anh đào' với Nhật Bản

Những người trồng hoa TQ tuyên bố biểu tượng “hoa anh đào” của Nhật Bản là thuộc quyền sở hữu của họ, trong khi người Hàn Quốc cũng giành “chủ quyền”.

Một đại biểu Bangladesh tham dự IPU 132 phải đi cấp cứu

Đêm 29/3 vừa qua, đại biểu thuộc đoàn Quốc hội Bangladesh tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 tại Hà Nội đi cấp cứu.