ĐBQH đề xuất thành lập Bộ kinh tế biển

Ngày 28/5, thảo luận ở hội trường, nhiều ĐBQH đề nghị thành lập Bộ kinh tế biển để quản lý, khai thác có hiệu quả lĩnh vực quan trọng này.

Tác hại không ngờ của việc ngoáy tai nhiều

Nhiều người ngoáy tai thường xuyên để lôi sạch ráy tai, các chất bẩn và cũng khiến thấy khoan khoái nhưng đó là thói quen mang lại tác hại không ngờ.