Trung Quốc tranh giành 'hoa anh đào' với Nhật Bản

Những người trồng hoa TQ tuyên bố biểu tượng “hoa anh đào” của Nhật Bản là thuộc quyền sở hữu của họ, trong khi người Hàn Quốc cũng giành “chủ quyền”.

Cô vợ... LG

Thời đại này truyền tai: Ngực to không lo chết đói. Nếu coi độ to nhỏ của vợ mình tính cái sự đói no, e là cả nhà tôi chết đói mất.