Việt Nam thuần phục xe thiết giáp M113 thế nào?

Là chiến lợi phẩm thu được sau năm 1975, xe thiết giáp M113 được Việt Nam cải tiến, nâng cấp và phục vụ trong quân đội Việt Nam đến tận ngày nay.

Cú mèo giận dữ, quắp diều hâu lên không trung

Bị diều hâu tiến sát tổ, định lấy cắp thức ăn, cú mèo đã giận dữ, liên tiếp ra đòn và dùng móng vuốt quắp diều hâu lên không trung.

Yêu gái nạ dòng tôi bị gia đình phản đối

Tuy nhiên khi tôi đưa em về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi lại phản đối một cách kịch liệt. Cho rằng em không xứng đáng với tôi…