Phản đối sống thử là lạc hậu

Chuyện hai người đã đến tuổi trưởng thành, tự nguyện đến sống với nhau cũng là chuyện quá bình thường,…

Những nguyên nhân gây ung thư khó ngờ

Không chỉ những nguyên nhân chính thường dẫn đến ung thư như hút thuốc lá, chế độ ăn uống không hợp lý và bức xạ.