Triều Tiên và ISIL có gì để dọa Mỹ?

Sau khi bị Triều Tiên đe dọa,Mỹ tiếp tục bị lực lượng ISIL thách thức với tuyên bố dìm nước Mỹ trong máu.Vậy những lời đe dọa trên có khiến Mỹ sợ?

Cán bộ ngành năng lượng nguyên tử được hưởng phụ cấp 70%

Thủ tướng ký quyết định phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.