Hương Tràm muốn thành bản sao Phi Thanh Vân về... tình dục?

Hương Tràm lại tiếp tục gây sốc khi thoải mái chia sẻ về vấn đề tình dục. Dường như càng ngày cô càng giống nữ hoàng lắm chiêu Phi Thanh Vân.