Chất lượng công chức và lỗi hệ thống

Muốn cải thiện chất lượng CB-CC-VC phải là có các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đừng theo kiểu đánh chuột vỡ bình quý. Như vậy tình hình còn xấu hơn.

Pháo CAESAR mạnh mẽ, chính xác nhưng... không hiệu quả?

Là loại pháo tự hành hàng đầu do Pháp sản xuất, tuy nhiên tính hiệu quả của pháo CAESAR khi tác chiến tại địa bàn rừng núi đang bị nghi ngờ.