Kỳ lạ: Hết méo miệng, thoát khỏi tê liệt chân tay chỉ sau 4 tháng