Vẫn Ù TAI, ĐIẾC TAI sau khi MỔ PHANH TAI, cụ bà 64 tuổi đã dùng cách gì để nghe lại được như người bình thường?