Hai tuần trào ngược dạ dày thực quản, nguy cơ ung thư dạ dày