Kết thúc 20 năm đau đớn vì gút, thầy giáo 70 tuổi cứu mình bằng cách nào?