BÁC SỸ CHỈ ĐỊNH nằm viện chờ phẫu thuật do thoái hóa đốt sống – NÀO NGỜ tôi đã tự chữa khỏi sau 2 THÁNG