ADS: Phát hiện mới trong chữa trị viêm da cơ địa cho hàng triệu người