ADS: Cách làm giảm đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi, ho, phù do bệnh tim