Phương pháp tối ưu giúp điều trị suy giảm trí nhớ hiệu quả