Tranh luận nóng

Để BĐS Việt Nam không phí phạm cơ hội nữa

Thứ Bảy, 09/02/2019 14:42

(Thị trường) - Đó là khẳng định của GS Đặng Hùng Võ về tình hình thị trường bất động sản và những yếu tố chính sách tác động đến thị trường này năm 2019.

PV: Với chính sách đưa du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn, theo ông Việt Nam cần phải làm gì để thúc đẩy sự phát triển của bất động sản du lịch? Xin ông một vài đánh giá về thị trường này trong năm tới?

GS. Đặng Hùng Võ: Đầy là một phân khúc có triển vọng rất cao, gắn với chủ trương đưa du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, song song với việc ấy thì chúng ta cũng đã làm nhiều chính sách để tăng trưởng du lịch, đặc biệt là hiện nay ví dụ như đưa ra các tiêu chí so sánh hiệu lực của hộ chiếu Việt Nam đang đứng ở đâu.

Mình hiện chỉ xấp xỉ với nước Lào, trong khi có những loại hộ chiếu được đi gần như tất cả các nước trên thế giới, nhiều nhất là 198 nước như Nhật Bản.

Như vậy, chúng ta cần phải tiếp tục cởi bỏ rào cản để hội nhập, thu hút các nước đến với chúng ta, và chúng ta đi đến các nước, qua đây có thể thấy rằng chủ trương tăng trưởng du lịch của Việt Nam còn nhiều việc phải làm nữa, khi mà cầu du lịch tăng thì bất động sản du lịch tăng theo, và nhiều người có nói rằng sợ Condotel có vượt quá chăng, nhưng tôi cho rằng chuyện này chỉ bàn cho vui, còn tăng bao nhiêu thì chưa cần nghĩ đến chuyện nó có vượt quá cầu hay không, hiện nay vẫn còn thua cầu rất xa.

PV: Vậy chính sách đất đại hiện nay liệu có phù hợp với sự phát triển hay chưa, có cần phải sửa đổi hay không?

GS. Đặng Hùng Võ: Tôi cho rằng, chính sách đất đai thứ nhất là câu chuyện thời hạn về sử dụng bất động sản, thứ hai là câu chuyện tiếp cận đất đai. Nhà nước thu hồi rồi đấu thầu hay không đấu thầu, đấu giá đất hiện này còn lủng củng.

Làm thế để cơ chế giao dịch tự nguyện được thực hiện. Bao nhiêu chung cư cũ giờ vẫn chưa cải tạo được do vẫn vướng bởi quy định đồng thuận cư dân 100%. Cơ chế chuyển dịch đất đai cần được thay đổi, cụ thể là đồng thuận cộng đồng.

Bên cạnh đó, về tín dụng, tôi cho rằng vay tín dụng ở Việt Nam vẫn cao quá so với các nước. Tín dụng đương nhiên vẫn cần phải có nhưng mặt quản lý thì phải xem xét. Quản lý của ta còn yếu.

Cơ chế thế chấp để vốn hóa bất động sản cũng có vấn đề. Giao dịch bất động sản trong tương lai dù có cơ chế bảo lãnh nhưng vẫn còn nhiều vấn đề. Hai vấn đề này cần tính thực tiễn cao hơn để tránh rủi ro cho người dân.

 Xin cảm ơn ông!

Theo Nhà Đầu Tư