Tranh luận nóng

Đại hội MTTQ VN: Tăng cường vai trò phản biện xã hội

Thứ Sáu, 20/09/2019 16:35

(Chính trị Việt Nam) - MTTQ VN tiếp tục thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, là nơi phản biện sắc sảo, chân tình.

Sáng nay (19/9), tại Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc chính thức Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với gần 999 đại biểu chính thức và khoảng 300 khách mời tham dự.

Dai hoi MTTQ VN: Tang cuong vai tro phan bien xa hoi
Lãnh đạo Nhà nước cùng các đại biểu tham dự Đại hội MTTQ VN. Ản: Báo Nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Ðại hội.

Phát biểu ý kiến khai mạc Ðại hội, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư TƯ Ðảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII nhấn mạnh, Ðại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019 và đề ra Chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024.

Dai hoi MTTQ VN: Tang cuong vai tro phan bien xa hoi
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: VOV

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ Việt Nam cần nhận diện đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức của đất nước để xác định nhiệm vụ trọng tâm, khơi dậy mọi tiềm năng, phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh của đất nước; củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân góp phần tích cực đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
 
Theo ông Hầu A Lềnh, Ủy viên TƯ Ðảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo chính trị của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII trình Ðại hội.

Báo cáo nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 đã đề ra.
 
Đặc biệt, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Ðảng, xây dựng Nhà nước được quan tâm. Bên cạnh đó, vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường.

Hoạt động đối ngoại của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng mở rộng và đa dạng, đóng góp hiệu quả cho công tác đối ngoại của Ðảng, ngoại giao Nhà nước, tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Báo cáo cũng chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác Mặt trận nhiệm kỳ mới.

Phát biểu ý kiến tại Ðại hội, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng những thành tích MTTQ Việt Nam các cấp đã đạt được.

Dai hoi MTTQ VN: Tang cuong vai tro phan bien xa hoi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội, mong MTTQ VN phản biện sắc sảo, chân tình. Ảnh: VietnamNet

Thủ tướng mong, MTTQ Việt Nam chủ động đóng góp ý kiến ý kiến với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định cơ chế, chính sách, làm người phản biện sắc sảo, chân tình giúp Đảng và chính quyền tự điều chỉnh, tự hoàn thiện để lãnh đạo, chỉ đạo tốt hơn.

Cần lựa chọn các nội dung, vấn đề liên quan tới quyền, lợi ích chính đáng của người dân, những vấn đề bất cập mà nhân dân quan tâm; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, điều kiện và năng lực của MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp, mỗi địa phương.

MTTQ Việt Nam cần tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên nhân dân tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phát huy vai trò tích cực trong tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch; phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận. Mặt trận phải là nơi tin cậy để người dân phản ảnh, tố giác tội phạm, tham nhũng, "lợi ích nhóm", tố giác những người có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, nhũng nhiễu nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng, những năm tới, MTTQ Việt Nam và các cấp tiếp tục có những hoạt động năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thiết thực, hiệu quả góp phần tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc; tăng cường mối quan hệ gắn bó, máu thịt giữa nhân dân với Ðảng và chính quyền tạo thành sức mạnh to lớn để xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Sáng 20/9, Phó Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày tờ trình về công tác hiệp thương, số lượng, cơ cấu thành phần UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa mới.  Nhân sự UB TƯ MTTQ Việt Nam khóa 9 có đại diện các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Đại biểu là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%), 80 nữ (21,3%), 98 người dân tộc thiểu số (26,2%), đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%), 301 người có trình độ đại học trở lên (80,1%).

Về độ tuổi, có 44 người dưới 40 tuổi (11,7%), từ 44-60 tuổi có 182 người (48,8%), 148 người trên 60 tuổi (39,5%).

Cúc Phương (Tổng hợp)