Tranh luận nóng

Kỷ luật ông Huỳnh Quang Hải bằng hình thức cảnh cáo

Thứ Hai, 29/07/2019 13:54

(Tin tức thời sự) - Ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính có vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ngày 26/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải - Thứ trưởng Bộ Tài chính do có vi phạm quy định về những điều Đảng viên không được làm và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, dảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Ky luat ong Huynh Quang Hai bang hinh thuc canh cao
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải (bên phải) vừa mới bị kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm đạo đức, lối sống.

Trước đó vào đầu tháng 6/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã ra thông báo quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Quang Hải - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Theo UBKT Trung ương, ông Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và Bộ Tài chính.

Vân Thanh