Tranh luận nóng

Quảng Nam 20 năm gìn giữ giá trị di sản thế giới

Thứ Hai, 09/09/2019 07:50

(Tin tức thời sự) - Tỉnh Quảng Nam long trọng kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Tối ngày 8/9, tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên), tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới và 10 năm Cù Lao Chàm (Hội An) được công nhận Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại dấu mốc lịch sử ngày 23/11/1945, chưa đầy 3 tháng nước nhà độc lập, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 65 về bảo tồn cổ tích, trong đó coi việc bảo tồn các di sản trên toàn lãnh thổ là nhiệm vụ chiến lược đối với công cuộc kiến thiết quốc gia.

Quang Nam 20 nam gin giu gia tri di san the gioi
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh mỗi một di sản hiện diện trên đất nước ta là một minh chứng về hình ảnh Việt Nam hội nhập, cởi mở và dung nạp các giá trị văn hóa, văn minh, lịch sử và phát triển của nhân loại - một trong những điển hình là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Chính những di sản văn hóa, di sản thế giới của Việt Nam được UNESCO công nhận không chỉ đem lại sinh kế, thu nhập cho ngành du lịch, quan trọng và thiêng liêng hơn tất cả đó là niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc của chúng ta về lịch sử hình thành và phát triển của đất nước.

Thủ tướng lưu ý tất cả những người làm công tác di sản, các cơ quan chức năng và nhân dân cần ý thức sâu sắc ý nghĩa, sứ mệnh, các giá trị chiến lược của di sản trong việc vun đắp bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh “mềm” của Việt Nam trên toàn cầu cũng như chính nghĩa của chúng ta trước công luận quốc tế.

Tiếp tục công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản trên một cách bền vững, Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Nam tập trung hoàn thiện quy hoạch, triển khai hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Đô thị cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn. Cần hướng tới những mô hình tăng trưởng bao trùm trong việc phát triển du lịch gắn với giá trị di sản; luôn gắn việc giải quyết hài hòa giữa bảo vệ, phát huy giá trị di sản với việc nâng cao đời sống nhân dân, nhất là người dân sinh sống trong vùng di sản. Chính điều này sẽ tác động rất tích cực trở lại đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.

Tăng cường nghiên cứu, sớm ban hành và thực thi hiệu quả kế hoạch quản lý, quy chế bảo vệ di sản thế giới theo quy định của UNESCO và Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ngày 21/9/2017, quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Xây dựng, triển khai các dự án, chương trình đầu tư, nghiên cứu về bảo tồn, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước về nguồn lực, đặc biệt là về vốn, giải pháp kỹ thuật, ứng dụng công nghệ số đối với việc quản lý, tu bổ, tôn tạo di sản.

Thủ tướng lưu ý tất cả những nơi có sự hiện diện di sản phải là những địa chỉ đi đầu, gương mẫu trong công tác bảo vệ môi trường, bao gồm việc nâng cao triệt để ý thức sử dụng rác thải nhựa, túi ni lông, đồ dùng nhựa một lần…

Quang Nam 20 nam gin giu gia tri di san the gioi
Đô thị cổ Hội An.

Tại lễ kỷ niệm, ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ ngày 4/12/1999, tại Hội nghị lần thứ 23 ở TP Ma-ka-res, thủ đô Ma rốc, Tổ chức UNESCO vinh danh Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn là di sản văn hóa thế giới. Sau đó 10 năm, ngày 26/5/2009, Cù Lao Chàm - Hội An được công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.

Những sự kiện trọng đại, những danh hiệu được tôn vinh toàn cầu kể trên đã trở thành niềm tự hào của người dân Việt Nam nói chung và của Quảng Nam nói riêng. Từ đó, cũng đặt ra trách nhiệm vô cùng to lớn trong việc giữ gìn, bảo tồn, trùng tu và phát huy các di sản của nhân loại.

Trải qua hành trình 20 năm, các di sản quý báu trên vùng đất Quảng Nam phải tiếp tục chống chọi với thời gian, thời tiết và thiên tai khắc nghiệt.

Trong điều kiện đó, để được bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và mỗi ngày càng trở nên lung linh nhiều sắc màu trong mắt của bè bạn năm châu như hôm nay, từ một tỉnh rất nghèo khi mới tái lập vào năm 1997, nhưng với tinh thần trách nhiệm và lòng tự hào của vùng đất có hai di sản văn hóa và một khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO vinh danh, suốt nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã năng động, liên tục đề xướng và thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách về bảo vệ và phát huy các giá trị di sản.

Hồng Sơn