Tranh luận nóng

TPHCM cần 380 tỷ tinh giản biên chế: Mất tiền vô ích...

Thứ Năm, 07/12/2017 07:22

(Tin tức thời sự) - Việc TP.HCM chi 380 tỷ đồng để tinh giản biên chế, trong đó có hỗ trợ cho những người sắp nghỉ hưu là không cần thiết.

PGS. TS Văn Tất Thu, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, TPHCM định chi hơn 380 tỷ đồng để tinh giản 1.062 biên chế trong giai đoạn từ nay tới năm 2021 là tốn tiền mà không hiệu quả.

TPHCM can 380 ty tinh gian bien che: Mat tien vo ich...
Tinh giản không đúng tốn tiền, biên chế tăng thêm

Tốn tiền, không đạt được mục đích

Ông nói rõ, ở đây đang có sự nhầm lẫn trong khái niệm tinh giản biên chế, tinh giản bộ máy hành chính nhà nước.

Theo vị chuyên gia, biên chế được hiểu là số nhân lực lao động cần thiết trong một cơ cấu hợp lý cả về số lượng và chất lượng để thực hiện có hiệu quả công việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức của hệ thống chính trị. Số nhân lực này được hưởng lương từ ngân sách nhà nước nên gọi chung là biên chế nhà nước.

Vậy tinh giảm biên chế là việc áp dụng các giải pháp phân loại, sàng lọc (tinh lọc, chắt lọc) loại ra khỏi bộ máy những biên chế không cần thiết, làm cho đội ngũ CBCC chất lượng hơn, tinh thông hơn. Mục tiêu của tinh giản biên chế không đơn thuần là giảm về số lượng CBCC, giảm chi phí hành chính, giảm ngân sách nhà nước mà là làm cho cơ cấu, số lượng, chất lượng của đội ngũ CBCC, nhất là chất lượng chuyên môn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp ngày một nâng cao. Tinh giản biên chế không thuần túy giảm theo số lượng mà phải tinh giản theo cơ cấu CBCC.

Theo vị PGS, có quan niệm chính xác và đầy đủ thì khi tiến hành tinh giản không chỉ tinh giản những CBCC tuổi cao, sức yếu mà phải xem xét tinh giản CBCC theo cơ cấu, cụ thể là theo ngạch, bậc: nếu dôi dư ở ngạch, bậc nào phải tinh giản ở ngạch, bậc ấy; theo trình độ đào tạo: nếu thừa CBCC ở trình độ đào tạo nào thì tinh giản ở trình độ ấy; theo giới tính: nếu dôi dư CBCC theo giới tính nào thì phải tinh giản theo giới tính đó.v.v...

Nghĩa là tinh giản theo khoa học, tinh giản theo cơ cấu. Ví dụ, cơ cấu tổ chức trong bộ máy quy định chỉ tuyển 5/100 người có trình độ chuyên viên cao cấp nhưng lại tuyển tới 20 chuyên viên cao cấp thì phải tinh giản ở số 20 người này.

Hay, yêu cầu chỉ cần 20/100 người có trình độ đại học nhưng lại tuyển vào 50 người có trình độ đại học thì lại phải tinh giảm trong số 50 người đó.

Trở lại, trường hợp của TP.HCM. TP.HCM xác định từ nay tới năm 2021 sẽ tinh giảm 10% biên chế, trên cơ sở đó thành phố đã đưa ra kế hoạch sẽ chi 380 tỷ đồng để tinh giản 1.062 biên chế. Việc này là thiếu cơ sở khoa học và không phù hợp.

"Việc TP.HCM chi 380 tỷ đồng để tinh giản biên chế, trong đó có hỗ trợ cho những người sắp nghỉ hưu là không cần thiết. Với những người thuộc diện này, không cần tinh giản thì 1-2 năm nữa họ cũng phải rời khỏi bộ máy nhà nước. Cuối cùng nhà nước vừa mất tiền, vừa mất người, mà không giải quyết được vấn đề.

Hơn nữa, trong số những người công tác lâu năm, nhiều trường hợp có năng lực, có trình độ, kinh nghiệm họ cũng rất chờ đợi được nghỉ hưu sớm để ra ngoài tạo dựng sự nghiệp, xây dựng kinh tế. Như vậy, đáng lẽ phải tinh giản những người không làm được việc, người không hoàn thành trách nhiệm công chức thì lại đi tinh giản người làm được việc.

Vấn đề nữa là, TP.HCM cũng không thể dừng tuyển mới để đạt được chỉ tiêu tinh giản 10%. Tôi ví dụ, trẻ em 6 tuổi phải vào lớp 1, cô giáo 55 tuổi phải nghỉ hưu. Nếu học sinh đến tuổi vào lớp mà cô giáo nghỉ hưu lại không tuyển mới thì sẽ không thể đảm bảo được về số lượng và chất lượng giảng dạy.

Trong khi, chúng ta lại đang cố đưa những người làm được việc ra khỏi bộ máy, để bù lại sự thiếu hụt này thì bắt buộc phải tuyển vào 2-3 người để làm thay công việc của một người. Như vậy là giảm được một người thì phải tuyển thêm 3 người, bộ máy càng ngày càng phình to, mục tiêu tinh giản không đạt", PGS Văn Tất Thu nhấn mạnh.

Làm thế nào để tinh giản?

Từ những phân tích trên, PGS.TS Văn Tất Thu cho rằng, đề tinh giản hiệu quả cần những điều kiện sau:

Thứ nhất: Phải thực hiện phân loại, đánh giá một cách khách quan thực trạng số lượng, chất lượng đội ngũ CBCC của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Trên cơ sở kết quả phân loại, đánh giá CBCC đối chiếu với yêu cầu, nhiệm vụ, đặc điểm, tính chất, tầm quan trọng, độ phức tạp và khối lượng công việc của cơ quan, đơn vị, tổ chức để xác định chính xác các đối tượng và định mức cần phải tinh giản biên chế. Trong các đối tượng cần phải tinh giản chỉ nên phân thành hai đối tượng chính:

Một là, đối tượng buộc phải tinh giản là những CBCC không đủ, không đạt trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức theo tiêu chuẩn chức danh, ngạch, bậc công chức; những CBCC thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật, vi phạm những điều CBCC không được làm, vi phạm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; những CBCC 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ.v.v... Những đối tượng này phải được xem xét một cách nghiêm túc theo quy định của pháp luật và có giải pháp đủ mạnh để loại ra khỏi biên chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Hai là, đối tượng cần phải thực hiện tinh giản biên chế theo chế độ, chính sách khuyến khích của Nhà nước. Đó là những CBCC dôi dư do sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức; những người dôi dư do cơ cấu CBCC trong cơ quan không hợp lý phải tái cơ cấu lại mà không thể bố trí, sắp xếp được công việc khác; những CBCC không đủ sức khỏe để làm việc.v.v... Vì vậy, cần có chế độ, chính sách hợp lý để động viên, khuyến khích họ nghỉ việc, đồng thời đảm bảo về lợi ích để họ không bị thiệt thòi và tự nguyện, tự giác rời khỏi vị trí trong nền công vụ.