Tranh luận nóng

Sốc: Lăng mộ toàn vàng, cổ vật của vị vua 27 ngày

Trong lăng mộ 2.000 của vị vua chỉ tại vị 27 ngày trong lịch sử Trung Quốc phát hiện hơn 10.000 cổ vật quý giá.

Thứ Năm, 03/03/2016 10:48

Hơn 10.000 cổ vật đã được phát hiện trong lăng mộ 2.000 năm tuổi của vua Lưu Hạ, vị hoàng đế thứ 9 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, chỉ tại vị 27 ngày năm 74 trước Công nguyên. (Nguồn: CCTVNews)

Lăng mộ nằm ở Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews)

(Nguồn: CCTVNews). Theo TTXVN