Tranh luận nóng

Sách trắng doanh nghiệp VN: DNNN lợi nhuận thấp, trả lương cao

Thứ Năm, 11/07/2019 09:46

(Doanh nghiệp) - Khu vực FDI kiếm được lợi nhuận cao nhất; lợi nhuận của khu vực DNNN thấp nhất trong các khu vực doanh nghiệp nhưng lại trả lương cao nhất.

Ngày 10/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019.

Trình bày về những nội dung chính của Sách trắng doanh nghiệp 2019, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống Kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 714.755 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 9,2% so với cùng thời điểm năm 2017.

Khu vực DNNN có 2.486 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 0,4% số doanh nghiệp cả nước; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có 541.753 doanh nghiệp, chiếm 96,7% số doanh nghiệp cả nước; khu vực FDI có 16.178 doanh nghiệp, chiếm 2,9% số doanh nghiệp cả nước.

Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước thu hút 17,5 triệu tỷ đồng vốn, chiếm 53% tổng vốn; khu vực DNNN thu hút 9,5 triệu tỷ đồng, chiếm 28,8%, khu vực doanh nghiệp FDI thu hút khoảng 6 triệu tỷ đồng, chiếm 18,1%.

Về doanh thu của doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2017, tổng doanh thu thuần của toàn bộ doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 20,66 triệu tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2016, tăng cao hơn tốc độ tăng nguồn vốn của doanh nghiệp (tăng 17,5%).

Sach trang doanh nghiep VN: DNNN loi nhuan thap, tra luong cao
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019. Ảnh: MPI

Tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực doanh nghiệp năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016.

Trong đó, khu vực DNNN tạo ra 200,9 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 22,9%. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tạo ra 291,6 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 33,3%; khu vực DN FDI tạo ra 384,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 43,8%.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá, Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2019 cung cấp bức tranh khá đầy đủ, toàn diện về sự phát triển của doanh nghiệp nước ta năm 2018 và giai đoạn 2016-2018.

Đây là ấn phẩm quan trọng và cần thiết giúp Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương có được thông tin phong phú với độ tin cậy cao để đánh giá sự phát triển doanh nghiệp theo ngành kinh tế, theo loại hình doanh nghiệp và theo địa phương, từ đó giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách, phát triển bền vững và hiệu quả doanh nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương.

Minh Thái