Tranh luận nóng

Vận đen đầu năm của Quốc Cường Gia Lai

Chủ Nhật, 10/02/2019 14:27

(Doanh nghiệp) - Theo thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, từ ngày 15/2, cổ phiếu QCG của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bị đưa vào diện cảnh báo.

Thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán  TP.HCM cũng giải thích rõ lý do đưa cổ phiếu QCG vào diện cảnh báo.

Theo đó, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã vi phạm về nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Khoản 1.h và Khoản 1.i Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ban hành ngày 6/10/2015 của Bộ Tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại Điểm f Khoản 1.1 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/3/2018.

Theo quy định tại điều 9 của Thông tư 155, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một số các sự kiện.

Van den dau nam cua Quoc Cuong Gia Lai
Bà Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai

Trong đó có việc quyết định tham gia góp vốn thành lập, mua để tăng sở hữu trong một công ty dẫn đến công ty đó trở thành công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc bán để giảm sở hữu tại công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết dẫn đến công ty đó không còn là công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết hoặc giải thể công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết; đóng, mở chi nhánh, nhà máy, văn phòng đại diện.

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ hoặc người có liên quan cũng là nội dung buộc phải công bố trong thời hạn 24h.

Tuy nhiên, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai đã chậm báo cáo hàng loạt thông tin về các giao dịch góp vốn, thoái vốn diễn ra từ 2013 đến 2017, và chỉ đến khi báo chí lên tiếng Chủ tịch HĐQT công ty này là bà Nguyễn Thị Như Loan giải trình.

Như vậy, cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai dính phải vận đen ngay từ những ngày đầu năm mới khi chỉ vừa có chút khởi sắc.

Trong ngày cuối cùng của tháng 1/2019, cổ phiếu QCG  của doanh nghiệp này đã tăng thêm 120 đồng (2,7%) lên 4.600 đồng/cổ phiếu.

Có được kết quả này là nhờ kết quả kinh doanh quý IV/2018 của Quốc Cường Gia Lai đã khởi sắc trở lại sau khi bết bát ở quý II và quý III/2018.

Báo cáo tài chính của Quốc Cường Gia Lai cho thấy, tổng doanh thu các hoạt động trong quý IV/2018 của doanh nghiệp đạt 234,9 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước do trong kỳ công ty bàn giao các căn hộ cho khách hàng.

Lợi nhuận trước thuế của quý IV/2018 đạt gần 48,8 tỷ đồng, tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí giá vốn, chi phí tài chính và các chi phí khác trong quý IV/2018 so với quý IV/2017 tăng hơn 58 tỷ đồng.

Minh Thái