Tranh luận nóng

Viettel thay đổi nhân sự cấp cao

Thứ Năm, 11/01/2018 11:10

(Doanh nghiệp) - Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng.

Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel Group) vừa công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, từ 8/1/2018, Đại tá Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nhận nhiệm vụ Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Tác chiến Không gian mạng, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Viettel thay doi nhan su cap cao
Đại tá Tống Viết Trung. Ảnh: Viettel

Đại tá Tống Viết Trung gia nhập Viettel từ năm 2004. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, Đại tá Tống Viết Trung giữ vai trò Giám đốc Công ty Thông tin Di động Viettel (nay chuyển thành Tổng công ty Viễn thông Viettel). 

Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phổ cập dịch vụ di động của Viettel 14 năm trước cũng như đưa ra chiến lược cho cuộc cách mạng số hiện nay.

Khi là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Đại tá Tống Viết Trung được giao phụ trách lĩnh vực CNTT, An ninh mạng và Không gian mạng.

Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng được thành lập theo Quyết định ngày 15/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định này, Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng là đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng, giúp Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và công nghệ thông tin trong toàn quân.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Bộ tư lệnh Tác chiến không gian mạng sau khi được thành lập sẽ đóng vai trò nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; là lực lượng quan trọng tham gia bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao và "diễn biến hòa bình" trên không gian mạng.

Minh Thái