Tranh luận nóng

Không công khai kết quả xếp hạng ngân hàng do nhạy cảm

Thứ Tư, 13/09/2017 13:50

(Tài chính) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

NHNN vừa lấy ý kiến Dự thảo thông tư về việc xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo dự thảo này, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xếp hạng theo hệ thống tiêu chí và được chia thành các nhóm đồng hạng.

Các tiêu chí bao gồm nhóm chỉ tiêu định lượng và nhóm chỉ tiêu định tính. Nhóm chỉ tiêu định lượng đo lường mức độ lành mạnh hoạt động ngân hàng trên cơ sở các số liệu phản ánh hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Nhóm chỉ tiêu định tính đo lường mức độ tuân thủ các quy định pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Khong cong khai ket qua xep hang ngan hang do nhay cam
Ngân hàng Nhà nước chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp hạng vào Hạng A (Tốt), Hạng B (Khá), Hạng C (Trung bình), Hạng D (Yếu) hoặc Hạng E (Yếu Kém) căn cứ vào mức điểm xếp hạng đạt được.

NHNN thực hiện xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài định kỳ hàng năm. 

Trước ngày 30/6 hàng năm, Thống đốc NHNN phê chuẩn kết quả xếp hạng của năm liền kề trước đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Dự thảo cũng nêu rõ: Theo Quyết địnhsố  06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/3/2008 ban hành Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần, NHNN công bố kết quả xếp loại chính thức đối với các ngân hàng thương mại cổ phần trên Website của NHNN.

Tuy nhiên, việc công bố kết quả xếp hạng trên Website của NHNN chưa được thực hiện do tính chất nhạy cảm của việc công bố và chất lượng của việc xếp loại cũng chưa được bảo đảm chính xác, chủ yếu dựa vào kết quả tự xếp loại do các ngân hàng thương mại cổ phần báo cáo.

Đồng thời, qua nghiên cứu và tham khảo các tổ chức quốc tế (WB, JICA), hiện chưa có quốc gia nào mà cơ quan quản lý công bố kết quả xếp hạng các tổ chức tín dụng và việc công bố kết quả nêu trên có tính nhạy cảm cao.

Vì vậy, trong dự thảo thông tư, cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng không quy định việc NHNN phải công bố việc xếp hạng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên Website của NHNN; và NHNN chỉ thông báo kết quả xếp hạng cho từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Minh Thái