Tranh luận nóng

Quỹ tích lũy trả nợ: Ai giám sát?

Thứ Tư, 11/07/2018 13:50

(Tài chính) - Muốn Quỹ tích lũy trả nợ hoạt động hiệu quả cần phải theo định chế thị trường...

Lo ngại trên cũng sẽ xảy ra tương tự với hệ thống các doanh nghiệp nhà nước, trường hợp quản lý không khéo sẽ xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước trông chờ vào quỹ Tích lũy nợ công, chi tiêu không hiệu quả để nợ lại chồng nợ, gây mất thanh khoản cho Quỹ.

Theo kinh nghiệm thế giới, muốn bảo đảm tính thanh khoản cho ngân hàng hay của bất kỳ tổ chức nào thì trước hết phải bảo đảm được tính độc lập của các tổ chức, ngân hàng đó. Quỹ tích lũy trả nợ cũng vậy, muốn bảo đảm được tính thanh khoản cho quỹ thì quỹ phải hoạt động độc lập dưới sự giám sát của Quốc hội.

PV:- Để Quỹ tích lũy trả nợ vận hành hiệu quả, theo ông, vấn đề quan trọng nhất cần phải lưu ý là gì? Ngoài ra, chúng ta nên hướng tới những giải pháp căn cơ cho vấn đề nợ công như thế nào?

TS Đinh Thế Hiển:- Theo quan sát của tôi, hiện ngân sách đang có một nguồn tài chính rất lớn từ quỹ khấu hao của các DNNN có quy mô lớn. Nếu nguồn quỹ này không được giám sát, kiểm soát chặt chẽ sẽ sinh tiêu cực, lãng phí rất lớn.

Tôi lấy ví dụ, nhà nước có các tổng công ty, tất cả đều được đầu tư rất lớn cho nhà xưởng, thiết bị, công nghệ... Về nguyên tắc, mọi tài sản cố định trong các doanh nghiệp Nhà nước đều phải được huy động sử dụng tối đa và phải trích khấu hao, thu hồi đủ vốn trên cơ sở tính đúng, tính đủ nguyên giá theo quy định hiện hành. Phần trích khấu hao cũng là nguồn tiền DNNN dùng để chi trả nợ.

Tuy nhiên, thời gian qua vấn đề quản lý, giám sát việc sử dụng quỹ khấu hao còn lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ, thiếu minh bạch, dẫn tới tình trạng có doanh nghiệp không trích khấu hao, hoặc trích lập khấu hao không đủ, hoặc có doanh nghiệp sử dụng quỹ khấu hao không đúng mục đích. Do bị sử dụng sai mục đích, nên đến kỳ trả nợ doanh nghiệp không có tiền phải đi vay ngân hàng. Do đó, tôi đề nghị phải quản lý chặt chẽ nguồn quỹ khấu hao thì ngân sách sẽ có được một nguồn tài chính rất lớn.

Chính phủ lập, quản lý, sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ

Song song với đó là việc phát huy tối đa hiệu quả các định chế quản lý về tài chính. Đầu tiên là tính kỷ luật, kỷ cương tài khóa.

Ví dụ, Quốc hội khi đã duyệt chi ngân sách thì phải giám sát và kiên quyết không cho điều chỉnh tăng thêm mức chi ngân sách, càng không thể có tình trạng dự án cứ đội vốn liên miên lại xin rồi lại tăng. Không thể để xảy ra như thế nữa. Nếu cứ để tình trạng đó xảy ra thì dù có lập ra bao nhiêu quỹ cũng không mang lại hiệu quả gì.

Tiếp theo, khi đã thiết lập kỷ luật tài chính thì phải thiết lập cả trách nhiệm của người thực thi. Như vậy, khi dự án bị đội vốn hoặc phải điều chỉnh tăng chi lớn hơn bao nhiêu phần trăm so với định mức duyệt chi ban đầu thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm giải trình, thậm chí phải cách chức, buộc thôi việc.

Chỉ khi kỷ luật, kỷ cương tài khóa được thiết lập, trách nhiệm người đứng đầu được xác định rõ ràng, minh bạch, khi đó mới hy vọng tìm ra được lời giải cho xử lý nợ công.

PV:- Xin cảm ơn ông!

  • Lam Nguyên