Tranh luận nóng

Ban Tổ chức là then chốt, 'chốt' trục trặc thì khó lường

Thứ Sáu, 19/01/2018 16:40

(Chính trị Việt Nam) - Nếu cái "chốt" này rắn chắc, cứng cáp thì công việc trôi chảy, suôn sẻ; còn nếu "chốt" mọt hoặc trục trặc thì tình hình sẽ rất khó lường.

Ngày19/1 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Pát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của Ban Tổ chức Trung ương và ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Theo Tổng Bí thư, nếu nói "xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt" thì công việc của Ban Tổ chức các cấp là "then chốt của then chốt". Nếu cái "chốt" này rắn chắc, cứng cáp thì công việc trôi chảy, suôn sẻ; còn nếu "chốt" mọt hoặc trục trặc thì tình hình sẽ rất khó lường.

Theo Tổng Bí thư, bên cạnh những thành tích đạt được, ngành cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, đặc biệt, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cán bộ còn nhiều khe hở, lỗ hổng, tồn tại nhiều hạn chế, yếu kém; chưa có cơ chế để kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền một cách hiệu quả.

Ban To chuc la then chot, 'chot' truc trac thi kho luong
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: VGP

“Tại sao có hiện tượng đề bạt, cất nhắc nhiều người nhà, người thân quen mặc dù không đủ tiêu chuẩn? Vì sao cứ nói bổ nhiệm đúng quy trình nhưng kết quả thực tế bố trí cán bộ lại là sai?... Vậy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong việc này thế nào?”, Tổng Bí thư nêu vấn đề.

Phân tích thời cơ, thuận lợi và những khó khăn thách thức mà đất nước đang đối mặt, trong đó có tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch; sự tác động của biến đổi khí hậu và vấn đề môi trường..., Tổng Bí thư nhấn mạnh, bối cảnh đó khiến vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở các cấp là hết sức lớn lao và nặng nề.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu ngành tổ chức, xây dựng Đảng tiếp tục đà và khí thế chung hiện nay, đẩy mạnh và làm quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần kiên quyết, kiên trì đưa các Nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét, thành hiện thực sinh động.

Tổng Bí thư yêu cầu ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần bắt tay vào chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với quan điểm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Ngành chủ động tham mưu xây dựng Quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt, thường vụ cấp ủy, ban chấp hành các cấp, nhất là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược để có thể lựa chọn được các cán bộ xứng đáng nhất, thực sự có đức, có tài, trong đó lấy đức làm gốc...

Việc kiểm điểm, đánh giá và lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ phải tiến hành một cách nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ và trung thực, thực sự là cơ hội quý để chia sẻ, học tập lẫn nhau, là một dịp tổng duyệt lại đội ngũ.

Đồng thời, ngành phải chú trọng công tác cán bộ thường xuyên; tiếp tục hoàn thiện các quy trình, quy định, quy chế liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ một cách dân chủ, công khai, minh bạch; tăng cường phân cấp gắn với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả trong công tác tổ chức, cán bộ.

Ngành phải khẩn trương củng cố, kiện toàn bộ máy hoạt động của mình một cách tinh gọn, phù hợp, đồng thời gắn với tinh giản biên chế, xây dựng cơ chế vận hành hiệu lực, hiệu quả; xây dựng ngành thực sự trong sạch vững mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới hết sức nặng nề. Đường lối có đúng hay sai, tổ chức thực hiện có tốt hay không đều phụ thuộc vào cán bộ. Cấp ủy các cấp, của từng cán bộ làm công tác tổ chức, xây dựng Đảng phải nắm vững nguyên tắc, cơ chế, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng, dám hy sinh vì lợi ích chung, có đạo đức cách mạng trong sáng, gương mẫu; tinh thông nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, nói đi đôi với làm.

Đặc biệt là phải hết sức công tâm, trong sáng, khách quan, tận tụy với công việc; không chịu bất cứ sức ép, sự tác động không lành mạnh nào; phải có dũng khí, dám thẳng thắn bảo vệ cái đúng, kiên quyết can ngăn những việc làm không đúng, chống cho được tệ bè phái, cục bộ, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm trong công tác cán bộ và cũng không để bị lợi ích nào cám dỗ, không để bị chi phối bởi quan hệ cá nhân, thân quen không trong sáng. Kiên quyết chống tham nhũng trong công tác cán bộ.

Minh Thái