Tranh luận nóng

Hội nghị BCH TW 11 sẽ có nhiều nội dung quan trọng

Chủ Nhật, 06/10/2019 14:23

(Chính trị Việt Nam) - Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 11 khóa XII sắp tới sẽ gồm nhiều nội dung quan trọng hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Dù còn khoảng một năm rưỡi nữa mới diễn ra Đại hội nhưng các công tác chuẩn bị đang được tiến hành rất tích cực. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 11 khóa XII dự kiến khai mạc ngày 7/10 tới đây có thể sẽ đưa ra nhiều nội dung quan trọng để trình Đại hội lần thứ XIII.

Hoi nghi BCH TW 11 se co nhieu noi dung quan trong
Toàn cảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 11 khóa XII. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trong hội nghị lần thứ 10 diễn ra vào tháng 5/2019, Trung ương đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, khẩn trương nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội để trình Hội nghị Trung ương 11 xem xét.

Hội nghị lần thứ 10 khóa XII đã đưa ý kiến về tư tưởng chỉ đạo, định hướng, chủ đề, đề cương, kết cấu, cách làm, cách viết Văn kiện.

Báo Chính phủ dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận xét: "Đây mới chỉ là định hướng cách làm nhưng vô cùng quan trọng. Nếu chệch hướng ngay từ đầu thì sai tất. Nhưng từ chủ đề, định hướng, mục tiêu đến năm nào làm cái gì là khó lắm. Các đồng chí đã nhất trí được cách làm thế nào, như thế là rất thành công".

Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 11 khóa XII cũng sẽ xem xét, góp ý 2 dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - bổ sung, phát triển năm 2011).

Hai dự thảo này trước đó đã được Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tổ chức Hội nghị, lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước để góp ý.

Hoi nghi BCH TW 11 se co nhieu noi dung quan trong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lấy ý kiến các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước hôm 27/9. Ảnh: TTXVN

Các vị nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã góp ý kiến về chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XIII; về kết cấu của Báo cáo chính trị; những nội dung các vấn đề lớn của Dự thảo Báo cáo chính trị.

Trong đó, tập trung góp ý về đánh giá thành tựu đạt được trong 5 năm qua; về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; về những kinh nghiệm rút ra; góp ý về dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước; về quan điểm, mục tiêu tổng quát đến giữa thế kỷ XXI và mục tiêu đến năm 2025, 2030 và 2045; về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; về các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Hoi nghi BCH TW 11 se co nhieu noi dung quan trong
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

Hai dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 cũng đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng góp ý hồi đầu tháng 9.

Về đánh giá thành tựu, kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, trong báo cáo chính trị không chỉ đánh giá 5 năm mà phải nhìn lại hơn 30 năm đổi mới, bám sát các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII đã nêu và đối chiếu với Cương lĩnh 2011, Báo Chính phủ dẫn góp ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Về mục tiêu phát triển đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mở nhưng  phải bám sát Cương lĩnh,  tập trung vào ba đột phá chiến lược là: Hạ tầng cơ sở, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, ban soạn thảo có thể tiếp tục nghiên cứu thêm về những đột phá chiến lược khác.

Cúc Phương (Tổng hợp)