Tranh luận nóng

Thêm quyền cho Trưởng BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng

Thứ Năm, 27/02/2020 09:54

(Chính trị Việt Nam) - Thẩm quyền của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban thường trực và Phó Trưởng Ban của BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được bổ sung.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 211-QĐ/TW quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

So với quy định cũ là Quy định số 163 (năm 2013), Quy định  211 cũng có 15 điều, nhưng được bổ sung thêm nhiều nội dung quan trọng.

Về chức năng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Bộ Chính trị  thành lập, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối  hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công  tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Them quyen cho Truong BCD Trung uong ve phong chong tham nhung
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng phát biểu tại một phiên họp. Ảnh: noichinh.vn

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban, bên cạnh việc kế thừa những nội dung được ban hành trước đây, Quy định 211 đã bổ sung thêm thẩm quyền cho Trưởng Ban, cụ thể: Khi cần thiết, Trưởng Ban trực tiếp làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Với quy định này, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ linh hoạt hơn, chủ động hơn trong công tác.

Ngoài nhiệm vụ, quyền hạn nói trên, Trưởng ban lãnh đạo, điều hành hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cho các thành viên, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo

Chủ trì, định hướng thảo luận, kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Trong trường họp  đột xuất, khẩn cấp  không họp được Ban Chỉ đạo hoặc Thường trực Ban Chỉ đạo, trực tiếp quyết định và chỉ đạo thực hiện một số công việc cần thiết để đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chịu trách nhiệm về quyết định của mình và báo cáo Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo tại phiên họp gần nhất.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của các Phó Trưởng Ban, Quy định 211 cũng bổ sung thêm nội dung mới. Đó là giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm theo phân công của Trưởng Ban.

Về nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng Ban thường trực, Quy định 211 đã bổ sung thêm, đó là: Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Làm việc với cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan; yêu cầu báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để nắm nội dung, tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm để kịp thời báo cáo Trưởng Ban.

Được thành lập từ năm 2013, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hiện do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban; 5 Phó Trưởng ban gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc (Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo); Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ trưởng Tô Lâm.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có 10 ủy viên, trong đó chỉ có duy nhất một cán bộ nữ là bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Uỷh ban Tư pháp của Quốc hội.

Minh Thái