Tranh luận nóng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư mừng Ban Đối ngoại

Thứ Sáu, 01/11/2019 11:26

(Chính trị Việt Nam) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (1-11-1949 / 1-11-2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng. Toàn văn thư chúc mừng như sau:

"Các đồng chí thân mến,

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Đối ngoại Trung ương (1-11-1949 / 1-11-2019), thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Đối ngoại Trung ương lời thăm hỏi chân tình, những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, sự phối hợp, hiệp đồng của các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Ban Đối ngoại Trung ương với chức năng là ban tham mưu chiến lược của Đảng về hoạt động đối ngoại, đã luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, phối hợp chặt chẽ với ngoại giao Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn mà Ban Đối ngoại Trung ương đã đạt được trong 70 năm qua và tin rằng, trong giai đoạn cách mạng mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo hơn nữa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với ngoại giao Nhà nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!".

Ngọc An