Tranh luận nóng

Sửa điểm thi tại Hà Giang, Sơn La: Khoanh vùng quyền - tiền?

Thứ Ba, 24/07/2018 07:41

(Giáo dục) - Không thể chỉ có một cá nhân gây ra các sai phạm sửa đổi điểm thi mà đằng sau luôn có động cơ thậm chí chỉ đạo cần được làm rõ.

"Hiện đang có nhiều ý kiến về việc có nên giao cho các địa phương tổ chức các kỳ thi hay không, Bộ GD-ĐT là cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về giáo dục, lại là cơ quan đứng ra tổ chức kỳ thi, cần đánh giá, xem xét lại, để xóa bỏ các kẽ hở.

Hơn nữa, việc xử lý cần thực hiện theo Luật quy định, nhưng liên quan đến Luật pháp thì thực tế hiện nay nhiều lần chúng ta nhắc đến điệp khúc chế tài không đủ mạnh, mà chế tài do xã hội, Quốc hội lập ra, các cơ quan dân cử tham gia, tại sao cứ ràng buộc làm theo đúng thể chế quy định, mà không làm theo mức độ xã hội cần đến.

Rõ ràng việc liên quan thi cử không chỉ là vấn đề thi cử mà liên quan cả nguồn nhân lực, cả lòng tin của dân.

Cho nên, bây giờ không chỉ điều chỉnh theo Luật mà còn cần theo yêu cầu của xã hội, để điều chỉnh hành vi đó, tại sao lại không dám làm mạnh, rồi để dư luận lên án những chế tài xử lý của chúng ta", ông Quốc nhấn mạnh.

  • Châu An