Tranh luận nóng

Bộ GTVT luân chuyển, bổ nhiệm loạt cán bộ quan trọng

Thứ Tư, 22/01/2020 15:32

(Tin tức thời sự) - Chiều 21/1, Bộ GTVT đã triển khai các quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc luân chuyển, bổ nhiệm lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ.

Cụ thể, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể ký quyết định luân chuyển, bộ nhiệm lãnh đạo các Vụ KHĐT, Đối tác công tư, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Báo Giao thông, Tạp chí GTVT.

Theo đó, kể từ 01/2/2020, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư sẽ luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

Ông Nguyễn Duy Lâm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông.

Bo GTVT luan chuyen, bo nhiem loat can bo quan trong
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các cán bộ được luân chuyển, bổ nhiệm nỗ lực phấn đấu trong điều hành công việc.

Ông Lê Kim Thành, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông được luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức Vụ trưởng Vụ Đối tác công tư.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường, Phó Tổng biên tập Báo Giao thông giữ chức Phó Tổng biên tập Tạp chí Giao thông vận tải.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Hiến, chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo nhằm tạo điều kiện cho cán bộ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm ở các vị trí, lĩnh vực khác nhau.

Qua đó, cán bộ có môi trường thể hiện được năng lực, vai trò, giúp Ban Cán sự có điều kiện xây dựng được đội ngũ kế cận từ nguồn tại chỗ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết, cá nhân Bộ trưởng và tập thể Ban Cán sự có niềm tin rất lớn vào các đồng chí được luận chuyển, bổ nhiệm lần này.

Do vậy Bộ trưởng yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới cần bắt tay ngay vào công việc, xây dựng ngay kế hoạch làm việc, nỗ lực, phấn đấu, trong điều hành thể hiện được vai trò điều hành, năng lực của bản thân.

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị tạo mọi điều kiện, giúp đỡ để các đồng chí  được luận chuyển, bổ nhiệm đợt này hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngọc Văn