Tranh luận nóng

Bộ Quốc phòng nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan 2018

Thứ Sáu, 15/02/2019 11:06

(Tin tức thời sự) - Ngày 14/2, Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh chuyên môn - kĩ thuật - nghiệp vụ (CM-KT-NV) năm 2018.

Thực hiện kế hoạch tổ chức xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan CM-KT-NV năm 2018 đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức quán triệt, hướng dẫn đăng ký, làm hồ sơ của các ứng viên và thực hiện xét duyệt theo đúng quy định; tổ chức xét duyệt, báo cáo kết quả về Hội đồng nâng ngạch chức danh ngành và Cơ quan thường trực Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng, đề nghị Hội đồng nâng ngạch chức danh Bộ Quốc phòng xét duyệt.

Theo đó, năm 2018, các cơ quan, đơn vị toàn quân đã xét duyệt, đề nghị lên hội đồng cấp Bộ Quốc phòng 299 hồ sơ thuộc các ngành: Thanh tra, Nghiên cứu khoa học, Giáo dục và đào tạo, Y - dược, Kỹ thuật và công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn quân sự.

Trong đó, có 15 hồ sơ ngạch cao cấp, 222 hồ sơ ngạch chính, 51 hồ sơ ngạch khởi đầu của ngành Thanh tra và miễn nhiệm 11 hồ sơ các ngạch của ngành Thanh tra.

Bo Quoc phong nang ngach, bai mien chuc danh si quan 2018
Phiên họp Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh chuyên môn - kĩ thuật - nghiệp vụ (CM-KT-NV) năm 2018. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Cơ quan Thường trực Hội đồng cấp Bộ đã thẩm tra, kết quả có 285 hồ sơ đạt tiêu chuẩn, 14 hồ sơ không đạt, trình Hội đồng xem xét, thống nhất.

Căn cứ kết quả thẩm định và thảo luận tại hội nghị, Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan CM-KT-NV Bộ Quốc phòng đã thống nhất, bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm. Kết quả có 285 hồ sơ đạt tiêu chuẩn.

Phát biểu tại phiên họp, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cơ quan Thường trực Hội đồng và sự làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao của hội đồng, từng thành viên hội đồng.

Thượng tướng yêu cầu Hội đồng xét duyệt nâng ngạch, bãi miễn chức danh sĩ quan CM-KT-NV Bộ Quốc phòng chỉ đạo Cơ quan Thường trực Hội đồng tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật; hướng dẫn hội đồng các cấp toàn quân rà soát, kiện toàn tổ chức, triển khai xét duyệt chặt chẽ, nghiêm túc, công bằng, dân chủ, không để sót, lọt, bảo đảm quyền lợi cho cán bộ sĩ quan CM-KT-NV, tạo động lực để các ứng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Thái