Tranh luận nóng

Cán bộ từ chối quà không đúng quy định thế nào?

Thứ Tư, 03/07/2019 13:00

(Tin tức thời sự) - Khi có quà tặng không đúng quy định, cán bộ phải trả lại người tặng hoặc báo cáo với lãnh đạo đơn vị để giải quyết.

Ngày 1/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị đính quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trong đó, quy định chi tiết về việc tặng quà và nhận quà tặng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp không từ chối được thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân người nhận được quà tặng phải báo cáo lãnh đạo, đơn vị quản lý trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quà tặng.

Can bo tu choi qua khong dung quy dinh the nao?
Hình minh họa.

Lãnh đạo, đơn vị quản lý cơ quan, cá nhận được tặng quà phải tổ chức quản lý, xử lý quà tặng theo quy định.

Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá thì làm thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước.

Đối với quà tặng là hiện vật thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận xác định giá trị trên thị trường để từ đó đưa ra quyết định bán công khai, số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách nhà nước trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bán quà tặng.

Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ở nước ngoài thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị phải thông báo đến nơi cung cấp dịch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó.

Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm, hiện vật khó bảo quản thì lãnh đạo cơ quan, đơn vị căn cứ vào tình hình cụ thể để xử lý tạng vật trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày xử lý quà tặng, đơn vị xử lý quả tặng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý người tặng quà hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tặng quà để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Nếu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân sử dụng tài sản công tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng cho Nhà nước và tùy vào tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Ngọc Vân