Tranh luận nóng

Công đức vàng, kim cương sẽ được bán đấu giá

Thứ Năm, 26/03/2020 07:52

(Tin tức thời sự) - Nếu tài trợ bằng kim cương, đá quý, vàng... sau khi được sự đồng ý của nhà tài trợ sẽ được bán cho ngân hàng hoặc tổ chức bán đấu giá.

Ngày 25/3, Bộ Tài chính công bố lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, trong đó có nhiều điểm đáng chú ý.

Cong duc vang, kim cuong se duoc ban dau gia
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Ảnh minh họa: VNN

Theo đó, Dự thảo có quy định chi tiết các khoản công đức bằng tiền, hiện vật, phi hiện vật cũng như quy định quản lý tiền, tài sản dâng cúng, công đức...

Đối với tiền công đức, Dự thảo quy định người công đức có thể công đức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua hình thức chuyển khoản.

Cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, quản lý di tích phải mở tài khoản tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận khoản công đức được chuyển khoản và phải ghi chép đầy đủ, chính xác toàn bộ số tiền được công đức.

Riêng với những khoản công đức bằng hiện vật, cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, quản lý di tích thực hiện các thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật tài trợ bảo đảm an toàn, trang nghiêm, thuận lợi.

Trường hợp tài trợ bằng kim cương, đá quý, kim loại quý hoặc hiện vật có giá trị khác, Dự thảo quy định: Sau khi được sự đồng ý của nhà tài trợ, cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội, quản lý di tích tổ chức bán cho Ngân hàng Thương mại hoặc tổ chức bán đấu giá.

Số tiền thu được được ghi nhận như đối với khoản dâng cúng, công đức, tài trợ bằng tiền...

Các trường hợp công đức bằng công trình xây dựng, thiết bị máy móc... sẽ thực hiện tiếp nhận theo quy định của pháp luật.

Tương tự, với các khoản công đức phi vật chất, như ngày công lao động, chuyển giao công nghệ, quyền sử dụng đất... cũng sẽ thực hiện theo luật.

Còn về việc quản lý tiền, tài sản công đức cho di tích, cũng theo Bộ Tài chính, cơ quan, đơn vị quản lý di tích phải thành lập tổ tiếp nhận các khoản công đức. Hàng năm, các khoản công đức phải được tổ tiếp nhận công bố thông tin công khai theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

Tiền công đức được bồi dưỡng cho những người được trưng tập, phục vụ trực tiếp các hoạt động của di tích; công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường tại di tích; chi phí hương hoa, lễ vật, phẩm vật, đèn nhang dâng cúng hàng ngày tại di tích…

Ngoài ra Dự thảo cũng nói rõ, các đơn vị tổ chức lễ hội phải xây dựng phương án thu chi tài chính theo nguyên tắc tiền công đức là tự nguyện, công khai, minh bạch khoản các công đức và không được tiếp nhận khoản công đức có mục tiêu…

Lam Lam