Tranh luận nóng

Đà Nẵng đòi trả nước hạ du, thủy điện kêu khó

Thứ Sáu, 14/09/2018 07:23

(Tin tức thời sự) - Khẳng định vẫn phối hợp với bên cấp nước, song bên thủy điện cho biết hồ đã không còn nước, có thời điểm phải phát dưới mực nước chết.

Hiện nay, mực nước một số hồ chứa như A Vương và Sông Tranh 2 đã xấp xỉ mực nước chết, mực nước các hồ chứa Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 trên mực nước chết từ 3,8m-4,6m.

Vì vậy, để giảm thiểu tình trạng xâm nhập mặn, góp phần bảo đảm nguồn nước cấp cho TP Đà Nẵng trong điều kiện chưa có mưa, lũ trên lưu vực, Cục Quản lý Tài nguyên nước đề nghị các công ty quản lý, vận hành thực hiện vận hành các hồ như sau:

Các hồ chứa A Vương và Sông Tranh 2: vận hành điều tiết với lưu lượng xả tương đương với lưu lượng đến hồ.

Đối với hồ chứa Sông Bung 4: vận hành điều tiết với lưu lượng xả lớn hơn lưu lượng đến hồ.

Đối với hồ chứa Đăk Mi 4: vận hành xả nước qua đập về hạ du sông Vu Gia với lưu lượng 12,5m3/s.

Trường hợp cần thiết thì các công ty phải sử dụng một phần dung tích chết của hồ chứa để điều tiết cấp nước cho hạ du.

Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng phải chủ động phối họp với các công ty quản lý, vận hành các hồ chứa nêu trên để khai thác, sử dụng họp lý, hiệu quả nguồn nước điều tiết từ các hồ chứa. Đồng thời, phải chủ động bơm nước từ đập dâng An Trạch khi nguồn nước trên sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, không thể khai thác được, để bảo đảm cấp nước an toàn cho TP Đà Nẵng.

Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh về Cục Quản lý tài nguyên nước để kịp thời hướng dẫn, xử lý.

Thành Luân