Tranh luận nóng

Dự kiến bộ máy tổ chức, cán bộ TP. Thủ Đức

Thứ Ba, 27/10/2020 13:41

(Tin tức thời sự) - UBND TP. Thủ Đức sẽ có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch và thủ trưởng nhiều văn phòng.

Sở Nội vụ TPHCM vừa có tờ trình về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP giai đoạn 2019 - 2021 tham mưu cho UBND TP. HCM gửi Chính phủ (thông qua Bộ Nội vụ thẩm định) để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong đó, đề án nêu phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ, công chức TP Thủ Đức sau khi sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức.

Dự kiến trong năm đầu tiên thành lập (năm 2021), cơ quan đảng của thành phố Thủ Đức sẽ có 128 người thuộc biên chế công chức và hợp đồng lao động, gồm Bí thư, Phó bí thư, Chánh văn phòng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra và trưởng các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận.

Đến năm 2025, số lượng biên chế công chức và hợp đồng lao động khối Đảng rút xuống còn 92 người.

Du kien bo may to chuc, can bo TP. Thu Duc
Quận 2, 9 và Thủ Đức dự kiến sáp nhập thành đơn vị hành chính TP Thủ Đức.

Nhân sự UBND TP Thủ Đức năm 2021 là 657 người, gồm: 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra. Sau năm 2025, nhân sự của khối này giảm còn 459 người.

Biên chế Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của TP Thủ Đức là 112 người, gồm: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Sau năm 2025, nhân sự của khối này còn 76 người.

Nhân sự các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy TP Thủ Đức (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà Thiếu nhi) năm 2021 là 39 người, sau năm 2025 là 30 người. Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Thủ Đức (các trung tâm: Thể dục Thể thao, Văn hoá, Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) năm 2021 có 246 người, sau năm 2025 giảm còn 165 người.

Theo Sở Nội vụ, tổng số cán bộ, công chức, viên chức 3 quận được giao năm 2020 là 1.221 người; số có mặt đến ngày 30-6-2020 là 1.127 người. Sau khi nhập 3 quận, 882 người dự kiến được bố trí ở thành phố mới, 399 người bị dôi dư.

Để đảm bảo quyền lợi người lao động, TP HCM cần có phương án giải quyết phù hợp. Năm 2021, TP HCM sẽ phải chuyển một số nhân sự sang quận khác, sở ngành và giải quyết hưu trí, thôi việc 66 người. Phương án trên cũng được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Sau năm 2025, hơn 400 cán bộ và nhân viên được tinh giản.

Hôm 12-10, 100% đại biểu HĐND TP thông qua Nghị quyết về sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức. Trước đó, quá trình lấy ý kiến sáp nhập, có 82 - 97% cử tri quận 2, 9 và Thủ Đức đồng ý.

Ngọc Mai (Tổng hợp)