Tranh luận nóng

Không truất lương hưu cán bộ bị xử lý kỷ luật

Thứ Ba, 26/11/2019 07:31

(Tin tức thời sự) - Luật Cán bộ, công chức được thông qua, Quốc hội thống nhất không quy định truất lương hưu vĩnh viễn đối với cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.

Chiều ngày 25/11, trên 88% ĐBQH bấm nút thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Khong truat luong huu can bo bi xu ly ky luat
Đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết thông qua luật

Báo cáo giải trình, tiếp thu chính sách liên quan đến xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, có ý kiến đề nghị cân nhắc thay hình thức kỷ luật "xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm" bằng hình thức kỷ luật giảm hoặc truất lương hưu vĩnh viễn kèm theo hậu quả pháp lý tước bỏ hoặc cắt giảm các chế độ, chính sách đang được hưởng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu là một chủ trương lớn, cần phải nghiên cứu thận trọng, có quy định hợp lý bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Với lý do trên, trong luật quy định nguyên tắc chung về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu; quy định cụ thể về hình thức xử lý kỷ luật, trong đó hình thức “xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm” là để bảo đảm thống nhất với hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng, đồng thời thực tiễn áp dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả nhất định, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân.

Để thể hiện rõ hình thức kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, tinh thần, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Về quy định đánh giá công chức để có thể đưa được người không đủ năng lực ra khỏi bộ máy, ông Phúc cho biết luật bổ sung các nội dung đánh giá chấp hành quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể…

Về quy định thu hút nhân tài, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc phát hiện, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ nhân tài là vấn đề lớn, quan trọng luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm.

Luật cán bộ, công chức hiện hành đã quy định nguyên tắc, chính sách của Nhà nước đối với người có tài năng. Tuy nhiên, khái niệm "người có tài năng" rất rộng; tương ứng mỗi ngành, lĩnh vực, các tiêu chí và yêu cầu đối với người có tài năng không giống nhau. Do đó, việc xây dựng một khái niệm chung về người có tài năng khó khả thi.

Bên cạnh đó, phạm vi của Luật cán bộ, công chức chỉ quy định về quản lý, sử dụng, chế độ, chính sách đối với "cán bộ, công chức", nếu quy định về người có tài năng nói chung không phù hợp.

Về ý kiến đề nghị thay đổi phương thức tuyển dụng công chức, không thực hiện thi tuyển để hạn chế phát sinh tiêu cực, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, quy định về thi tuyển công chức đã có trong Luật Cán bộ, công chức hiện hành và thực tế phát huy hiệu quả trong thời gian qua. Để bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan thì việc tuyển dụng công chức thông qua thi tuyển là cần thiết.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung làm rõ các trường hợp thuộc diện xét tuyển công chức, trường hợp được tiếp nhận vào làm công chức không qua thi tuyển. Quá trình tổ chức thực hiện, đề nghị Chính phủ, Bộ Nội vụ tăng cường công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm.

An An