Tranh luận nóng

Kiến nghị xem xét bổ nhiệm 4 Cục trưởng khi quá tuổi

Thứ Ba, 25/06/2019 11:08

(Tin tức thời sự) - Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị xem xét 4 Cục trưởng Cục Thuế được bổ nhiệm khi đã quá tuổi.

Ngày 20/6/2019, Thanh tra Bộ Nội vụ đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định trong việc bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính và 17 đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/8/2018.

Bản kết luận thanh tra nên rõ, qua kiểm tra còn 141 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (1 công chức thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, 140 công thực thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Cục trưởng Cục thuế) chưa đáp ứng một hoặc một số điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức vụ hiện giữ như: chứng chỉ bồi dưởng quản lý nhà nước; chứng chỉ ngoại ngữ; bằng cấp lý luận chính trị...

Trong số 141 công chức không đủ tiêu chuẩn được bổ nhiệm có 4 trường hợp quá tuổi bổ nhiệm lần đầu, 8 trường hợp lãnh đạo, quản lý cấp phòng, chi cục nhưng giữ ngạch cán sự hoặc tương đương, 2 trường hợp được tiếp nhận năm 2011 - 2012 chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức.

Kien nghi xem xet bo nhiem 4 Cuc truong khi qua tuoi
Bộ Tài chính bổ nhiệm lại Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế sau 1 ngày có kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện đúng, đầy đủ các quy định pháp luật về quản lý biên chế, đánh giá lại việc chưa sử dụng hết số biên chế công chức được giao, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cho phù hợp... 

"Báo cáo Bộ Tài chính làm việc với cấp ủy địa phương để đánh giá, xem xét việc bổ nhiệm đối với 4 Cục trưởng khi đã quá tuổi; đồng thời đánh giá về năng lực, phẩm chất, đạo đức, sự tín nhiệm của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị. Thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với trường hợp không đáp ứng yêu cầu", kết luận nêu rõ.

Đối với 2 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nhưng chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, đề nghị Tổng cục Thuế rà soát thực hiện quy định.

Sau khi kết luận thanh tra được Bộ Nội vụ công khai 1 ngày, Bộ Tài chính tổ chức buổi lễ bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế mới thay cho ông Bùi Văn Nam đến tuổi về hưu.

Theo đó, ông Cao Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Tổng cục Thuế sẽ đảm nhận Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế từ ngày 1/7/2019.

Ngọc Thanh