Tranh luận nóng

Lương cơ sở có thể tăng thêm 110.000 đồng

Chủ Nhật, 20/10/2019 14:07

(Tin tức thời sự) - Chính phủ đề xuất Quốc hội mức lương cở sở mới của người lao động, nếu được thông qua thì mức lương cơ sở sẽ được tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Thẩm tra báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020, đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng của Chính phủ.

Vào đầu năm 2020, Quốc hội sẽ bỏ phiếu quyết định này. Nếu được thông qua, mức lương cơ sở của người lao động sẽ cao hơn 110.000 đồng/ tháng (hiện tại là 1.490.000 đồng/tháng).

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần cân nhắc việc tăng lương vì có thể làm cho chi ngân sách nhà nước mang tính chất chi tiêu dùng nhiều hơn cho chi đầu tư phát triển khi sẽ phải dùng 50% nguồn tăng thu so với dự toán của ngân sách địa phương và 40% tăng thu của ngân sách Trung ương (dự kiến từ năm 2021 hằng năm, dành khoảng 50% tăng thu dự toán và 70% tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương, khoảng 40% tăng thu ngân sách trung ương) cho cải cách tiền lương.

Luong co so co the tang them 110.000 dong
Ảnh minh họa.

Để thực hiện tốt việc tăng lương cơ sở trong năm 2020, cơ quan thẩm tra đề nghị các ngành, các cấp cần tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí bằng các hoạt động thực chất, hiệu quả hơn nhằm tăng nguồn lực cho chi đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển.

Cũng theo cơ quan thẩm tra, cần rà soát các khoản phụ cấp và thu nhập có tính chất lương theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động.

Có ý kiến đề nghị tăng phụ cấp công vụ vì từ năm 2012 đến nay vẫn giữ nguyên là 25%. Ý kién khác yêu cầu quan tâm hơn đến việc tăng lương cho các đối tượng hưởng lương hưu trước năm 1993 vì mức thu nhập khá thấp so với mặt bằng chung của xã hội.

Ngoài ra, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhất trí với dự kiến tổng chi cân đối ngân sách nhà nước 2020 tăng 113,8 nghìn tỷ đồng (7%) so với dự toán năm 2019.

Riêng về chi thường xuyên, 2020 Chính phủ lập dự toán chi thường xuyên chiếm 60,5% tổng chi ngân sách nhà nước, giảm dần qua các năm.

Trong bối cảnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về cải cách bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, cải cách chính sách tiền lương và trợ cấp bảo hiểm xã hội, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa tiến độ giảm chi thường xuyên bằng các giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện cơ chế tự chủ, quyết liệt việc tinh giản biên chế, tiến tới trình Quốc hội quyết định tổng mức biên chế của Nhà nước trong năm dự toán.

Ngọc Vân