Tranh luận nóng

Năm 2019, chi tiêu thường xuyên tiết kiệm khoảng 10.000 tỉ đồng

Thứ Ba, 01/10/2019 13:48

(Tin tức thời sự) - Sắp xếp bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế giúp tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2019 khoảng 10.000 tỉ đồng

Chiều 30/9, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Nam 2019, chi tieu thuong xuyen tiet kiem khoang 10.000 ti dong
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Niên

Theo báo cáo, trong quý 3, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã thực hiện việc tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Một số nội dung cụ thể được điểm lại như: ngành Xây dựng Đảng đã tham mưu phê duyệt quy hoạch đối với 372 lượt cán bộ các chức danh diện Trung ương quản lý; trình Bộ Chính trị phê duyệt quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đối với 184 người.

Về sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Ban Tổ chức Trung ương cho hay, tới 30.6, toàn hệ thống chính trị đã giảm 3 đầu mối (đang hoàn thiện thủ tục để giảm thêm 1 đầu mối) trực thuộc Trung ương, 61 đầu mối trực thuộc cấp tỉnh, 485 đầu mối trực thuộc cấp huyện; 7 tổng cục và tương đương; 87 cục, vụ, 73 đơn vị sự nghiệp thuộc ban, bộ, ngành Trung ương; giảm gần 15.200 cấp trưởng, cấp phó; đã tinh giản được khoảng 97.900 biên chế….

Ban Tổ chức Trung ương nhận định, việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn gắn với tinh giản biên chế đã góp phần tiết kiệm chi thường xuyên trong năm 2019 khoảng 10.000 tỉ đồng và tăng chi cho đầu tư phát triển.

Hội nghị cũng đề cập tới nhiệm vụ trong thời gian tới, theo đó, nhiệm vụ chú trọng trong thời gian tới là rà soát nhân sự tái cử và tập trung phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín để chuẩn bị xây dựng phương án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó đặc biệt lưu ý kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả, từng bước làm cho “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên” suy thoái ngày càng nhỏ đi bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

Ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực thông qua việc triển khai thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chung về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thiện Dự án Cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị.

Chi thường xuyên vẫn tăng, chiếm hơn 70% tổng chi ngân sách

Bên cạnh đó, triển khai Đề án Xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương, tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Thái An