Tranh luận nóng

Rạp chiếu phim:Phải sửa đổi văn bản pháp lý cho phù hợp

Thứ Tư, 18/11/2015 09:21

(Tin tức thời sự) - "Văn bản quản lý hạn chế quyền tự chủ, xã hội hóa về lĩnh vực nào đó là không nên vì không đúng chủ trương, xu thế bây giờ".

ĐBQH Phạm Tất Thắng - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bày tỏ quan điểm với Đất Việt.

Đúng mục đích phát triển văn hóa thì phải khuyến khích

PV:- Từ năm 2012, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cấp huyện quản lý không còn được xem là đơn vị tự chủ tài chính. Nhiều ý kiến cho rằng, khi các đơn vị này không được phép tự chủ để sản xuất, kinh doanh dịch vụ cũng như cho thuê, liên doanh, liên kết, rất nhiều vấn đề bất lợi phát sinh.

Theo ông đây có phải hệ quả của việc chưa có cuộc khảo sát thực tế nào được thực hiện để đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật cho vấn đề này?

ĐBQH Phạm Tất Thắng: - Tài sản của nhà nước khi giao cho một đơn vị nào đó là phải sử dụng đúng mục đích, ví dụ như trường học thì phải dùng cho mục đích dạy học, y tế phải dùng cho mục đích chữa bệnh.

Việc cho thuê tài sản, liên doanh, liên kết hiện nay cũng khá hiệu quả, nhưng một số đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục mà lại cho mở nhà hàng, thì có thể hiệu quả kinh tế với đơn vị đó, nhưng không đúng chức năng của đơn vị khi nhận cơ sở hạ tầng.

Trước hiện tượng đấy, Bộ Tài chính mới ban hành Nghị định 52/2009, bởi vì, mỗi chính sách bao giờ cũng có hai mặt, có thể siết chặt việc cho thuê, sử dụng cơ sở vật chất, mặt khác là giảm nguồn thu, tài chính của một số đơn vị.

PV:- Cụ thể, các trung tâm, câu lạc bộ văn hóa mặc dù được quy hoạch xây phòng chiếu phim phục vụ cộng đồng nhưng bị vướng quy định nói trên nên số lượng vô cùng hạn chế, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Trong khi đó, hệ thống các cụm rạp chiếu phim của các tập đoàn nước ngoài đang phát triển rất mạnh. Trong chính sách khuyến khích phát triển văn hóa của mình, không lẽ Nhà nước có kế hoạch sẽ để cho giao các tập đoàn nước ngoài thực hiện phần lớn nhiệm vụ phát triển văn hóa của mình cho đơn vị tư nhân, thưa ông?

ĐBQH Phạm Tất Thắng: - Nếu làm các phòng chiếu phim công cộng thì cần phải cho hoạt động để thu hút người dân đến các trung tâm văn hóa ấy.

Nếu do nhiều nguyên nhân trong đó có thể về kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, năng lực tổ chức quản lý và sử dụng tài sản mà không được hiệu quả, thì việc liên doanh liên kết nên khuyến khích.

Đặc biệt là các hình thức hoạt động đúng mục đích của các trung tâm văn hóa ấy như là nâng cấp cơ sở vật chất, cung cấp thêm các loại hình về dịch vụ văn hóa về vui chơi giải trí thì nên làm, còn nếu như làm sai mục đích như bãi giữ xe, nhà hàng thì không nên.

Rap chieu phim:Phai sua doi van ban phap ly cho phu hop

Trung tâm văn hóa quận 5

Cụ thể, nếu như mở thêm câu lạc bộ khiêu vũ, phòng chiếu phim kể cả phòng karaoke lành mạnh thì đều tốt. Mục đích của liên doanh liên kết chỉ đơn thuần là khai thác cơ sở vật chất thì không tốt, không khuyến khích nhưng mà khai thác cơ sở vật chất để củng cố, nâng cấp hoạt động, chức năng của trung tâm phục vụ nhân dân thì nên ủng hộ.

PV: - Tại Quyết Định 2156/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ Tướng phê duyệt “Chiến lược, Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Chính Phủ đã đặt mục tiêu: Đến năm 2015, số phòng chiếu phim đạt 250 phòng chiếu (trong đó 65% tổng số phòng chiếu thuộc khu vực kinh tế tư nhân)...Nhưng với vướng mắc quy định của Bộ Tài Chính như hiện nay. Ông đánh giá khả năng thực hiện mục tiêu đã đề ra như thế nào?

ĐBQH Phạm Tất Thắng: - Để xây dựng một phòng chiếu phim thì phải đầu tư cơ sở vật chất tương đối lớn theo các tiêu chuẩn hiện đại 3D, 4D thì nguồn ngân sách sẽ gặp khó khăn.

Nếu kêu gọi được đầu tư theo đúng mục đích thì phải khuyến khích. Đây cũng là một chủ trương lớn của nhà nước, chủ trương xã hội hóa huy động nguồn lực đặc biệt các dịch vụ công, khuyến khích sử dụng cơ sở vật chất đúng mục đích.

Ở đây có 2 vấn đề, một là, chúng ta phải có tiêu chí văn hóa cấp huyện tức là văn hóa cơ sở thì phải có các đơn vị sự nghiệp của Việt Nam để chúng ta làm nhiệm vụ chính trị tuyên truyền.

Tuy nhiên cũng có vấn đề khác là chúng ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta không thể điều tiết hoàn toàn bằng công cụ mang tính hành chính được.

Hai là, chúng ta phải tạo cơ chế để các đơn vị đó hoạt động hết chức năng, một mặt chúng ta cũng phải có những đầu tư kinh phí nhất định từ nhà nước, nhà đầu tư để đảm bảo chất lượng.

Chính vì thế, rất cần có cơ chế phối hợp nào đó để tư nhân họ có thể đầu tư được.