Tranh luận nóng

Tỉnh Yên Bái yêu cầu kiểm lâm phải đúng mực, lịch sự

Thứ Tư, 07/09/2016 14:38

(Tin tức thời sự) - Kiểm lâm Yên Bái khi thi hành nhiệm vụ phải mặc đồng phục, đeo cấp hiệu, biển hiệu…, làm việc, tiếp xúc với công dân phải đúng mực, lịch sự.

UBND tỉnh Yên Bái vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành của tỉnh cùng UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và hiệu quả hoạt động của lực lượng kiểm lâm.

Theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Văn Khánh ký, tình trạng vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý bảo vệ rừng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, hiệu quả đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật chưa cao, một số cán bộ công chức kiểm lâm chưa làm tròn trách nhiệm, có biểu hiện tiêu cực, gây bức xúc trong dư luận.

Tinh Yen Bai yeu cau kiem lam phai dung muc, lich su
Rừng Yên Bái

Vì thế, để tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương; ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên; đồng thời chấn chỉnh  hoạt động của lực lượng kiểm lâm và khắc phục những thiếu sót, yếu kém trong công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu:

Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở về quản lý và bảo vệ rừng.

Sở NN-PTNT tỉnh Yên Bái  chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm, trong đó:

Chấn chỉnh tác phong làm việc của cán bộ công chức kiểm lâm khi thi hành nhiệm vụ, công chức kiểm lâm phải chấp hành nghiêm túc các quy định của ngành như: Mặc đồng phục, đeo cấp hiệu, biển hiệu… khi làm việc và tiếp xúc với tổ chức, công dân phải đúng mực, lịch sự; thực hiện đúng trình tự, thủ tục pháp luật; không được đặt ra các yêu cầu ngoài quy định của pháp luật.

Tổ chức kiểm tra, thanh tra nội bộ trong các đơn vị kiểm lâm; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các đơn vị, cán bộ, công chức kiểm lâm; khi phát hiện dấu hiệu sai phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức kiểm lâm, Thủ trưởng đơn vị có cán bộ, công chức đó phải nhanh chóng xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp với Công an trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, truy quét các “đầu nậu”, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật và những cơ quan, chủ rừng, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, có tiêu cực, để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác trái pháp luật, chống người thi hành công vụ; kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến gỗ, xử lý nghiêm và kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các xưởng chế biến gỗ sử dụng gỗ bất hợp pháp hoặc cố tình không chấp hành quy định về quản lý.

Rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo về bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh; xây dựng cơ chế hoạt động, giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm sử dụng sai mục đích tại các công ty, doanh nghiệp… Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Thông tin và Truyền thông, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thời lượng phát sóng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở đôn đốc các chủ rừng triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên diện tích được giao. Nếu chủ rừng thiếu trách nhiệm để rừng bị phá, đất rừng bị lấn chiếm… kiên quyết xử lý trách nhiệm của chủ rừng theo quy định của pháp luật.

Minh Thái