Tranh luận nóng

Trình Quốc hội điều chỉnh tổng mức đầu tư hai tuyến Metro-TP.HCM

Thứ Năm, 03/05/2018 08:15

(Tin tức thời sự) - Thủ tướng giao Bộ GTVT hoàn thiện báo cáo thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư hai tuyến metro số 1 và số 2 TP.HCM để báo cáo Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về việc triển khai Dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Trinh Quoc hoi dieu chinh tong muc dau tu hai tuyen Metro-TP.HCM
Tuyến Metro số 2

Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông vận tải rà soát, thẩm định kỹ việc điều chỉnh tổng mức đầu tư; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị dự thảo Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư hai dự án nêu trên.

Để bảo đảm tiến độ trình Quốc hội, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải hoàn thiện Báo cáo thẩm định trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Bộ liên quan, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 7/4/2018.

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định các nội dung liên quan đến kinh tế kỹ thuật và tổng mức đầu tư điều chỉnh. Đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư các hồ sơ liên quan đến báo cáo Quốc hội trước đây.

UBND thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư toàn bộ các tài liệu liên quan đến hai dự án nêu trên trước ngày 7/4/2018.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan và UBND Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội; thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/4/2018.

Khi báo cáo trước Quốc hội, UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ có trách nhiệm giải trình các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền.

Tuyến metro số 1 được phê duyệt lần đầu vào năm 2007 với tổng mức đầu tư là hơn 17.000 tỷ đồng, tuy nhiên sau hiện đã tăng lên thành 47.000 tỷ đồng. Dự án hiện đạt tiến độ khoảng 50%.

Tăng vốn metro số 1 lên 47.000 tỷ: Thiếu rồi lại... xin?

Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) được Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM hoàn thiện, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư) và thực hiện các thủ tục ký kết các hiệp định vay vốn với 03 nhà tài trợ (ADB, KfW, EIB) vào cuối năm 2008. Tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu là là 26.116 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dự án sau đó tăng tổng mức đầu tư lên thành 48.771 tỷ đồng.

Hiện nay, Dự án đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; cơ bản hoàn thành toàn nhà văn phòng, các công trình phụ trợ tại depot Tham Lương.

Dự án đang trong giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu xây dựng song song với quá trình điều chỉnh Dự án.

Thái An