Tranh luận nóng

UBTV Quốc hội đề nghị bỏ quỹ bảo trì đường bộ

Thứ Ba, 13/08/2019 16:58

(Tin tức thời sự) - Do một số quỹ trùng với nhiệm vụ chi ngân sách, trùng đối tượng nên UBTV Quốc hội đề nghị bãi bỏ, trong đó có quỹ bảo trì đường bộ.

Ngày 13/8/2019, UBTV Quốc hội đã thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2013 - 2018.

Ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, nguồn thu của một số quỹ còn phụ thuộc vào ngân sách hoặc có nguồn thu trùng với nguồn thu của ngân sách, chưa phù hợp với luật ngân sách 2015.

Bên cạnh đó, tỷ lệ thu quỹ so với kế hoạch đạt ở mức thấp, như quỹ bảo trì đường bộ không thu được với xe máy, quỹ phòng chống thiên tai chỉ đạt từ 10 - 40% ở từng địa phương.

Nhiều quỹ trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách hoặc các quỹ trùng nhau về đối tượng. Nhiều quỹ được thành lập có chức năng, nhiệm vụ (có thể toàn bộ hoặc một phần) trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách. Một số quỹ khác có các đối tượng hỗ trợ trùng nhau và trùng với các đối tượng ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội.

UBTV Quoc hoi de nghi bo quy bao tri duong bo
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo kết quả giám sát.

Nguồn tài chính hình thành các quỹ này còn nhiều bất cập, chưa đảm bảo hoạt động độc lập với ngân sách. Bên cạnh đó, việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các quỹ tài chính ngoài ngân sách còn trùng lặp, hiệu quả hoạt động chưa cao

Đặc biệt, dư nguồn tại nhiều quỹ ở Trung ương và địa phương còn lớn do hoạt động chưa hiệu quả hoặc chưa đúng với chức năng nhiệm vụ. Việc này gây lãng phí nguồn lực tài chính rất lớn.

Một số quỹ có các nội dung chi thực hiện nhiệm vụ không hợp lý, quá chú trọng vào các mục chi cho hoạt động truyền thông, báo chí, quảng cáo chiếm tỷ lệ rất lớn, trong khi nhiệm vụ tuyên truyền thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên ngành của Chính phủ.

Một số quỹ trong quá trình thực hiện các chức năng nhiệm vụ không mang lại hiệu quả kỳ vọng hoặc rất khó đánh giá hiệu quả một cách tích cực, không đạt được mục tiêu hoặc phải thay đổi mục tiêu, hoặc chỉ thực hiện được một số nhiệm vụ đặt ra theo quy định.

Từ đó, đoàn giám sát đề nghị  nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để bãi bỏ ngay đối với một số quỹ. Đầu tiên là quỹ bảo trì đường bộ ở Trung ương và ở địa phương, toàn bộ nội dung chi về bảo trì đường bộ được thực hiện thông qua dự toán ngân sách Nhà nước cấp hàng năm.

Tiếp đó là Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế và quỹ hỗ trợ vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước, quỹ phòng chống thiên tai.

Ngoài ra, đoàn giám sát đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để xác định rõ lộ trình bãi bỏ đối với một số quỹ như Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá, quỹ bình ổn giá xăng dầu, quỹ dịch vụ viễn thông công ích.

Vân Hưng