Tranh luận nóng

Người đứng đầu quyết liệt có giảm được biên chế không?

Thứ Tư, 21/11/2018 08:12

(Diễn đàn trí thức) - Tinh giản biên chế trao quyền cho người đứng đầu, nếu không quyết liệt thì rất khó giảm biên chế. 

Hoặc ví dụ về Luật Phòng chống tham nhũng và Luật Tố cáo không đồng bộ. Theo quy định, khi đang có khiếu nại, tố cáo hoặc đang ốm đau thì không được cho người đó nghỉ việc. Do đó, khi cảm thấy sắp bị "tinh giản biên chế" thì nhân viên đó làm đơn tố cáo, thậm chí thời điểm xảy ra vụ việc từ cách đó hàng chục năm và rất khó để xử lý, xác minh. Xử lý đơn tố cáo mất nhiều thời gian, thậm chí mất hàng chục năm khiến nhân viên đó "an vị" trong cơ quan, tổ chức. Thủ trưởng cơ quan liệu có "mua việc vào người" để tinh giản biên chế đạt chỉ tiêu 10 hay 15% không?

 
TS. Nguyễn Quân cho rằng, chính sách pháp luật phải phục vụ cho người đứng đầu.

Ông Nguyễn Quân cho rằng, để giải quyết tất cả các khó khăn, bất cập nói trên, cần một cơ chế quản trị thực sự, đổi mới hoàn toàn. Để bộ máy quản lý Nhà nước phục vụ nhân dân.

Cán bộ, công chức, viên chức có tài có tâm thực sự, được bầu chọn, bổ nhiệm đúng quy định mới có được những người đứng đầu quyết liệt, có tầm nhìn.

Cơ chế chính sách cũng phải được soạn thảo hợp lý hỗ trợ cho người đứng đầu trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện. 

Cúc Phương