Tranh luận nóng

Tinh giản biên chế phần nhiều do về hưu sớm: Vì đâu?

Thứ Hai, 19/11/2018 16:20

(Diễn đàn trí thức) - Hơn 40.000 người được tinh giản biên chế trong hơn 3 năm qua, 86% là về hưu trước tuổi. 

Báo cáo của TS. Tạ Ngọc Hải - Viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ tại Diễn đàn Khoa học "Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Số 39-NQ/TW" đánh giá chi tiết về kết quả thực hiện và các thách thức đặt ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết 39.

Tinh gian bien che phan nhieu do ve huu som: Vi dau?
Gần 4 năm đã tinh giản hơn 40.000 biên chế nhưng chủ yếu là về hưu sớm.

Báo cáo nêu rõ, kết quả tổng hợp về công tác tinh giản biên chế cho thấy, tổng số người tinh giản biên chế được Bộ Nội vụ thẩm tra từ năm 2015 đến ngày 10/10/2018 là 40.491 người (năm 2015 là 5.778 người; năm 2016 là 11.923 người; năm 2017 là 12.660 người và 10 tháng đầu năm 2018 là 10.130 người).

Trong đó hưởng chính sách về hưu trước tuổi là 34.939 người chiếm 86,32%; hưởng chính sách thôi việc ngay là 5.483 người chiếm 13, 51%; hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học là 29 người chiếm 0,07%; hướng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương thường xuyên từ ngân sách nhà nước 40 người chiếm 0,10%.
 
Cụ thể, Bộ Công thương đã cắt giảm 5 đầu mối (từ 35 Vụ, Cục và tương đương xuống còn 30 đầu mối, trong đó có 26 đơn vị hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập).

Bộ Công thương cũng đã sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị như: Vụ Phát triển nguồn nhân lực sáp nhập vào Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua khen thưởng sáp nhập vào Văn phòng Bộ; Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương và Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á thành Vụ Thị trường châu Á - châu Phi; Vụ Thị trường châu  Âu với Vụ Thị trường châu Mỹ thành Vụ Thị trường châu  Âu - châu Mỹ; Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công nghiệp với Viện Nghiên cứu Thương mại thành Viện Nghiên cứu chiến lược, chính sách Công Thương...

Tại các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ cũng đã cắt giảm 72 đơn vị cấp phòng (tương đương giảm 36,5% số phòng).

Bộ Nội vụ đã sắp xếp lại các đơn vị bên trong, giảm từ 24 xuống còn 17 đơn vị. Bộ sẽ đảm bảo yêu cầu giảm tối thiểu 10% biên chế sau sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập

Các địa phương đã nỗ lực thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy như: Tỉnh Lào Cai tiến hành sáp nhập Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng thành Sở Giao thông vận tải - Xây dựng.

Sau khi tiến hành rà soát, sắp xếp tính đến thời điểm 31/3/2018 Yên Bái đã giảm được 238/1.197 cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp. Trong đó, cấp tỉnh giảm 90 đơn vị, gồm 36 phòng, cơ quan chuyên môn các sở, ban, ngành và 54 đơn vị sự nghiệp; cấp huyện, giảm 148/634 đơn vị, gồm: 20 đơn vị sự nghiệp, 128 trường học.

Tại Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn huyện Phú Quý để triển khai thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện (triển khai từ tháng 9/2018). Hiện đã có 10 đơn vị của Bình Thuận thực hiện việc bố trí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, từ tháng 6/2018.

Thách thức nhất khi tinh giản biên chế

Đánh giá về các khó khăn trong công tác tinh giản biên chế, tái cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo của Viện Khoa học tổ chức Nhà nước nêu rõ một số vấn đề.

Thứ nhất là rào cản về tâm lý, đặc biệt là tình trạng thiếu kiên quyết, nể nang, né tránh, ngại va chạm, muốn giữ ổn định tổ chức, bộ máy và biên chế hiện tại của các cơ quan, đơn vị trong khu vực nhà nước.

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế đã quy định người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý theo thẩm quyền.

Theo đánh giá chung, hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đều tồn tại tình trạng có một số cán bộ, công chức, viên chức “ngồi chơi, xơi nước”, không đảm đương được công việc theo vị trí công tác, nhưng vẫn trong biên chế, không thể tinh giản được một phần do sự thiếu kiên quyết của người đứng đầu.

Có một số lượng khá lớn cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ, chính sách tinh giản biên chế, nhưng do rào cản tâm lý nên không muốn nghỉ việc theo diện tinh giản biên chế và tìm đủ mọi điều kiện, lý do hoặc chạy chọt để “thoát khỏi” diện tinh giản biên chế của cơ quan.

Ngoài ra, vẫn còn tồn tại tình trạng lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương lợi dụng thực hiện chủ trương tinh giản biên chế để “chèn ép”, loại ra khỏi tổ chức những cá nhân không thuộc “nhóm ủng hộ” mình trong cơ quan.

Thứ hai, mục tiêu tinh giản biên chế là loại ra khỏi cơ quan, tổ chức, đơn vị những người không đáp ứng yêu cầu công việc.

Tuy nhiên, trong thực tế thì có một số người đáp ứng yêu cầu công việc, năng lực tốt, nhưng do đảm nhiệm quá nhiều công việc, tuổi tác cũng gần đến thời gian đủ tuổi nghỉ hưu.

Một số người khác trong cùng cơ quan làm việc ít mà quyền lợi nhiều gây tình trạng thiếu công bằng, gây tâm lý chán nản.  Nhiều người tìm đủ mọi điều kiện để bản thân được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ chính sách.

Thứ ba, thiếu nhân sự thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị khi thực hiện tinh giản biên chế, vì theo nguyên tắc ra 2 vào 1, nên các cơ quan, đơn vị, địa phương không quyết liệt trong thực hiện tinh giản.  Đơn vị "già hóa" lực lượng cán bộ và đơn vị "trẻ hóa" lực lượng cán bộ cũng đều gặp khó.