Tranh luận nóng

Vai trò của nguồn nhân lực nữ trí thức VN hiện nay

Thứ Tư, 07/09/2016 13:51

(Diễn đàn trí thức) - Sự nghiệp đổi mới đất nước trong nhiều năm qua đã khẳng định sự đóng góp quan trọng của các tầng lớp phụ nữ, trong đó có đội ngũ nữ trí thức.

Chính vì vậy, nhiều chị em bị quá tải về sức lực, thiếu thời gian nghỉ ngơi, trau dồi kiến thức, cập nhật thông tin. Một khi, công việc gia đình nếu thiếu sự chia sẻ của nam giới thì sẽ là gánh nặng đối với phụ nữ, sẽ làm giảm sút sự thăng tiến, vươn lên của họ, tạo cho họ tâm lý an phận, ít nỗ lực phấn đấu và không còn hăng hái tham gia các hoạt động chuyên môn.

Gánh nặng gia đình bao giờ cũng dồn lên trách nhiệm của người phụ nữ; bởi vậy, nó tỷ lệ nghịch đối với sự phát triển vươn lên vị trí lãnh đạo, quản lý của phụ nữ. Đây là một thách thức đặt ra đối với hầu hết phụ nữ và tác động không nhỏ tới cơ hội thăng tiến của phụ nữ nói chung, nữ trí thức nói riêng. Mặt khác, cần phải thẳng thắn nhìn nhận một thực tế là, bản thân không ít nữ trí thức cũng có hạn chế, bất cập như:

- Một bộ phận nhỏ tinh thần tự học chưa cao, ngại học. Trình độ ngoại ngữ, tin học, kiến thức hội nhập và năng lực lãnh đạo quản lý chưa tương xứng với yêu cầu.

- Số ít còn kém ý thức kỷ luật, phát ngôn và làm việc tuỳ tiện, gây mất đoàn kết, làm giảm sức mạnh của cơ quan, đơn vị.

- Một bộ phận nữ trí thức sự tự ty, mặc cảm, hoặc nhường nhịn, hy sinh thái quá, thậm chí cam chịu v.v... chính là những vật cản vô hình đối với sự phát của nữ trí thức.

- Một bộ phận nữ trí thức, kể cả người có trình độ học vấn cao, còn e ngại, sợ bị quy kết về quan điểm, né tránh những vấn đề có tính nhạy cảm về chính trị, thiếu tính phản biện xã hội… Đó là những rào cản không nhỏ phải vượt qua khi nữ trí thức muốn khẳng định chỗ đứng, vai trò của mình trong xã hội…

Có thể thấy rằng, với nguồn lực trí tuệ và những phẩm chất quí giá riêng có của mình, nguồn nhân lực nữ trí thức cần được phát huy như là một bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực chung trong quá trình phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trí thức, phụ nữ và phát triển là những vấn đề quan trọng gắn bó mật thiết với nhau và việc giải phóng, phát triển tiềm năng của nguồn nhân lực nữ trí thức là đòi hỏi khách quan và bức thiết của sự phát triển xã hội hiện nay. Hơn nữa, trình độ phát triển xã hội thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện cho phép khai thác và phát huy tiềm năng đó ở mức độ cao hơn.

Theo chúng tôi, các cấp lãnh đạo và quản lý cần tập trung vào một số giải pháp phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức nước ta như sau: Tạo sự đột phá trong nhận thức và hành động của các cấp lãnh đạo và quản lý đối với đánh giá và sử dụng nguồn nhân lực nữ trí thức.

Xây dựng kế hoạch và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng nguồn nhân lực nữ trí thức. Có chính sách chăm lo, đãi ngộ tương xứng, thỏa đáng đối với nữ trí thức. Phối hợp gia đình, cơ quan, tổ chức trong phát huy vai trò nguồn nhân lực nữ trí thức. Phát triển các tổ chức tập hợp, đoàn kết nữ trí thức ở các tổ chức,  cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo ý chí phấn đấu vươn lên của nữ trí thức Thủ đô trong sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế 

Để xứng đáng với vai trò và vị thế của mình trong gia đình và ngoài xã hội, bản thân mỗi nữ trí thức Việt Nam cũng cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo ý chí phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp của mình. Chị em cần chủ động tham gia học tập, nâng cao tri thức, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, ứng xử có văn hóa nhất là với đồng nghiệp nữ. Phụ nữ nói chung, nữ trí thức riêng nên hát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng gia đình văn hóa “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”...

Bên cạnh đó, nữ trí thức cần được xã hội và gia đình tạo những điều kiện thuận lợi để nâng cao trình độ và năng lực, thể lực và sức khỏe; được bố trí, sử dụng hợp lý; được đánh giá và đãi ngộ thỏa đáng… để họ có thể góp phần to lớn hơn nữa vào quá trình phát triển đất nước rên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay.

PGS.TS. Trần Thị Anh Đào

Trưởng khoa Xây dựng Đảng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền