Tranh luận nóng

Phát hiện loại sữa bột Phần Lan có lẫn dây kim loại

Thứ Hai, 13/08/2018 15:15

(Sức khỏe) - Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tạm thời ngừng tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm sữa bột ValioEila®.

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế nhận được cảnh báo của Ban thư ký Mạng lưới cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) về việc 02 sản phẩm sữa bột sản xuất tại Phần Lan phát hiện có lẫn dây kim loại (1,5 cm).

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tạm thời ngừng tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm có tên và số lô như sau:

Sản phẩm ValioEila® whole milk powder 25kg lactose free, ngày sản xuất 14/3/2018, hạn sử dụng ngày 14-3-2019.

Ngày sản xuất 19/3/2018, hạn sử dụng ngày 19/3/2019.

Phat hien loai sua bot Phan Lan co lan day kim loai
2 sản phẩm sữa bột sản xuất tại Phần Lan phát hiện có lẫn dây kim loại (1,5 cm).

Lô sản phẩm sản xuất ngày 5/6/2018, hạn sử dụng ngày 5/6/2019.

Sản phẩm ValioEila® skimmed milk powder 25kg lactose free gồm các lô có ngày sản xuất 5/3/2018, hạn sử dụng ngày 3/9/2019; ngày sản xuất 6/3/2018, hạn sử dụng ngày 4/9/2019.

Lô sản xuất ngày 15/3/2018, hạn sử dụng ngày 13/9/2019; ngày sản xuất 16/3/2018, hạn sử dụng ngày 14/9/2019; ngày sản xuất 18/3/2018, hạn sử dụng ngày 16/9/2019.

Lô sản phẩm có ngày sản xuất 17/4/2018, hạn sử dụng ngày 16/10/2019; ngày sản xuất 26/4/2018, hạn sử dụng ngày 25/10/2019; ngày sản xuất 27/4/2018, hạn sử dụng ngày 26/10/2019; ngày sản xuất 30/4/2018, hạn sử dụng ngày 29/10/2019.

Hiện nay, Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc Bộ Công Thương để tiến hành kiểm tra và thực hiện các biện pháp kiểm soát trên thị trường. Cục sẽ tiếp tục thông báo trên website khi có thông tin cập nhật.

Đức Tùng