Tranh luận nóng

Việt Nam - Lào: Viện Khoa học xã hội hai nước ký hợp tác

Thứ Sáu, 13/08/2010 18:12

(Khoa học) - Các nghệ sĩ Lào chào mừng đoàn nghệ thuật trong Tuần lễ Văn hoá Việt Nam tại Lào 2009 (Ảnh: Báo Văn hóa) Việc hợp tác này nhằm cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, quảng bá các thành tựu nghiên cứu về khoa học xã hội (KHXH) giai đoạn 2011 - 2015, 

Hai bên thống nhất cùng nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm về những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của 2 nước, thông tin tư liệu, các kết quả nghiên cứu về khoa học xã hội, cùng xây dựng chương trình hợp tác và huy động nguồn kinh phí của Chính phủ mỗi bên.

Việt Nam nhận đào tạo không hạn chế số lượng cán bộ của Viện KHXH Quốc gia Lào bậc thạc sĩ, tiến sĩ với điều kiện các cán bộ được cử đi học trúng tuyển kỳ thi tuyển quốc gia theo quy định của Việt Nam và chịu mọi chi phí cho cán bộ của phía Lào nghiên cứu tại Việt Nam tối đa 6 lượt với thời gian tổng cộng tối đa là 6 tuần.

Hiện nay, Viện KHXH Việt Nam đã hợp tác, tham gia 6 đề tài nghiên cứu của Chính phủ Lào gồm các dự án xây dựng và phát triển chế độ dân chủ Lào; nghiên cứu về dân tộc Mông ở biên giới hai nước; biên soạn cuốn Lịch sử Việt Nam - Lào; nghiên cứu phát triển xã hội Lào; ảnh hưởng của toàn cầu hóa tới xã hội Lào; xây dựng cuốn Từ điển khoa học xã hội Việt Nam - Lào.