Tranh luận nóng

Đoàn Chủ tịch VUSTA họp chuẩn bị Hội nghị Hội đồng TW

Thứ Năm, 28/03/2019 16:12

(Liên hiệp hội) - Sáng 28/3, Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đã họp để thảo luận những nội dung trình ra Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 5.

Tại trụ sở Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHH Việt Nam - VUSTA), Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9 (Khóa VII) diễn ra dưới dự điều hành của Chủ tịch LHHVN Đặng Vũ Minh.

Doan Chu tich VUSTA hop chuan bi Hoi nghi Hoi dong TW
Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 9 tại 53 Nguyễn Du. Ảnh: VUSTA

Hội nghị có sự tham gia của ông Phạm Tiến Dũng - Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; ông Đỗ Hùng Cường - Hàm Vụ trưởng Vụ I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Phạm Văn Thuần - Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương; bà Đào Thị Hương - Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Trung ương; bà Khuất Thị Yến - Phó Vụ trưởng Vụ KHCN, Ban Tuyên giáo Trung ương cùng 22/25 ủy viên Đoàn Chủ tịch.

Hội nghị đã nghe Thường trực Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của LHH Việt Nam; Báo cáo một số nội dung cần xin ý kiến của Hội đồng Trung ương về Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII của LHHVN.

Thường trực Đoàn Chủ tịch cũng báo cáo và xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về đề xuất thay đổi tên gọi, Điều lệ và biểu trưng (logo) của VUSTA liên quan đến Kế hoạch tổ chức Đại hội VIII; Báo cáo xin chủ trương của Đoàn Chủ tịch về việc huy động phần vốn ngoài ngân sách nhà nước để xây dựng trụ sở mới của LHHVN;

Báo cáo về công tác tổ chức và thay đổi nhân sự Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch cũng được đưa ra xin ý kiến Đoàn Chủ tịch.

Doan Chu tich VUSTA hop chuan bi Hoi nghi Hoi dong TW
Ông Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch LHH Việt Nam trình bày một số nội dung cần xin ý kiến của Đoàn Chủ tịch về Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội VIII. Ảnh: VUSTA

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương LHHVN lần thứ 9 (Khóa VII) đã nhất trí quyết nghị: Đề nghị Hội đồng Trung ương thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Liên hiệp Hội Việt Nam trên cơ sở bổ sung một số ý kiến đóng góp của các ủy viên Đoàn Chủ tịch; Nhất trí đề nghị Hội đồng Trung ương thông qua Báo cáo công tác kiểm tra năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hội nghị nhất trí đề nghị Hội đồng Trung ương xem xét, thông qua một số vấn đề liên quan đến Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025), bao gồm:

Đại hội sẽ được tiến hành trong quý II năm 2020 với chủ đề  “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới - Phát triển”.

Cơ cấu Hội đồng Trung ương bao gồm: Cơ quan LHHVN gồm các đồng chí Thường trực và đại diện các Ban và Văn phòng; Mỗi Hội thành viên cử 01 đại diện, riêng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. HCM và các Tổng hội mỗi đơn vị được cử 02 đại diện.

Ngoài đại diện của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ cấu thêm một số đại biểu của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương có liên quan nhiều đến hoạt động của LHHVN;

Độ tuổi tham gia Hội đồng Trung ương là không quá 70 tuổi tính đến thời điểm tổ chức Đại hội.

Dự kiến, Đoàn Chủ tịch khoá VIII sẽ có 25 ủy viên (tương tự khóa VII). Một tỷ lệ nhất định Ủy viên Đoàn Chủ tịch sẽ làm công tác chuyên trách; Đoàn Chủ tịch có các thành viên đại diện cho các hội thành viên (Hội ngành toàn quốc và LHH địa phương). Thành viên Đoàn Chủ tịch có tuổi đời không quá 70 tính đến thời điểm tổ chức Đại hội VIII, cần được cơ cấu có cán bộ trẻ để bảo đảm có tính kế thừa cho các đại hội sau.

Số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch dành cho các hội thành viên là 50-55%, trong đó Hội ngành toàn quốc 25-30% và LHH địa phương 25%. Số còn lại 45-50% sẽ dành cho những người sẽ tham gia Thường trực Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo Cơ quan LHHVN, đại diện các tổ chức trực thuộc, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Khoa học & Công nghệ, cán bộ quản lý và cán bộ khoa học tiêu biểu.

Thường trực Đoàn Chủ tịch gồm 5-6 thành viên.

Doan Chu tich VUSTA hop chuan bi Hoi nghi Hoi dong TW
Các ủy viên Đoàn Chủ tịch tại Hội nghị.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch cũng nhất trí đề nghị Hội đồng Trung ương chấp thuận phương án xã hội hóa từ nguồn vốn đóng góp của các hội thành viên và các tổ chức khác để đảm bảo hoàn thành tòa nhà theo thiết kế đã được phê duyệt (ngoài nguồn kinh phí nhà nước cấp).

Đoàn Chủ tịch giao Thường trực tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các báo cáo nêu trên trình Hội nghị Hội đồng Trung ương LHHVN lần thứ 5 (khoá VII) xem xét quyết định.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra lễ trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Lê Công Lương  - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Phó Tổng thư ký kiêm Chánh Văn phòng LHH Việt Nam.

Lê Na