Tranh luận nóng

Nâng cao hiệu quả hoạt động của LHHVN giai đoạn mới

Thứ Tư, 18/12/2019 09:53

(Liên hiệp hội) - Tổng hợp góp ý của các chuyên gia nhằm khẳng định vai trò của LHHVN trong hệ thống chính trị nước ta.

Chiều 17/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội thảo nhằm tiếp thu góp ý của các các hội thành viên trong "Dự thảo Báo cáo Tổng hợp đánh giá hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam giai đoạn 2015-2019 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2020 - 2025".

Nang cao hiẹu quả hoạt dọng của LHHVN giai doạn mói
TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Phan Tùng Mậu - Phó Chủ tịch LHH VN nhận định, cho biết, trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) ngày 06/8/2008 “Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) ngày 16/4/2010 “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Chiến lược phát triển Liên hiệp Hội Việt Nam đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020), Liên hiệp Hội Việt Nam đã có bước phát triển quan trọng và đạt được những kết quả tích cực trên nhiều mặt công tác.

Tuy nhiên, theo TS. Phan Tùng Mậu, Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục phấn đấu để đạt được mục tiêu Chiến lược là trở thành một tổ chức chính trị - xã hội thực sự vững mạnh từ trung ương đến địa phương; giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết rộng rãi và phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên hoạt động trong các hội; là nhân tố quan trọng đưa KH&CN trở thành động lực phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Nhằm giúp giải quyết những khó khăn này, với hội thảo này mong các đại biểu đưa ra những ý kiến góp ý về Báo cáo Tổng hợp đánh giá hoạt động trong nhiệm kỳ và nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn mới. 

Phát biểu tại Hội thảo, TSKH Nguyễn Hữu Tăng - Nguyên Phó trưởng ban Thưởng trực Ban khoa giáo Trung ương Đảng cho rằng, trong báo cáo nên có đánh giá của LHHVN phối hợp với các cơ quan chức năng, cụ thể về kết quả làm việc, sự phản biện của LHHVN có hiệu quả hay không, hiệu quả tới đâu.

Nang cao hiẹu quả hoạt dọng của LHHVN giai doạn mói
TSKH Nguyễn Hữu Tăng phát biểu tại Hội thảo.

Vị chuyên gia nhận định, LHHVN mang tính chất là tổ chức chính trị- xã hội, điều này đã được quy định rõ trong Nghị quyết 27 về trí thức của Đảng. Như vậy, các cơ quan có liên quan và các tổ chức Đảng phải khẳng định sự tồn tại của tổ chức LHHVN. Nếu có nhận thức đúng như vậy thì mới có các chính sách đúng, tạo điều kiện cho LHHVN hoàn thành nhiệm vụ theo tinh thần Chỉ thị 42 của Bộ Chính trị.

Về phương hướng, nhiệm vụ của LHHVN trong nhiệm kỳ tới, ông Nguyễn Hữu Tăng đề nghị cần lập các diễn đàn trí thức mở, bằng nhiều hình thức, để các nhà khoa học trẻ ở nhiều đơn vị, nhiều thành phần trong xã hội cùng tham gia.

LHHVN không thể đứng ngoài các vấn đề xã hội hiện nay: Đạo đức xã hội xuống cấp; Tham nhũng mang tính chất xã hội (xuất hiện tham nhũng vặt, tham nhũng ở cấp phường, xã); Môi trường ô nhiễm đáng lo ngại.

LHHVN đặt mục tiêu là một tổ chức thực sự vững mạnh vậy cần làm rõ tiêu chí "vững mạnh" là gì, làm thế nào để "vững mạnh", đặt các mục tiêu nhỏ cho Hội thành viên, cần làm rõ cơ chế chính sách đối với trí thức, không chờ đợi đặt hàng từ các cơ quan quản lý NN.

Bên cạnh đó, LHHVN cũng phải tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ Hội, phổ biến kiến thức. Cán bộ Hội phải thực sự hiểu về nền khoa học công nghệ 4.0, có như thế mới có thể làm tốt công tác tham mưu.
 
Vị chuyên gia nhận định, hiện nay, Việt Nam dần bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nhưng cũng xen kẽ nền công nghiệp 2.0 và 3.0. Việt Nam cần loại bỏ hoàn toàn nền công nghiệp 2.0 với máy móc lạc hậu, đây là vấn đề gây nên ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí ở nước ta. Để làm chủ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần đặc biệt lưu tâm, không để là  nơi chứa đựng sản phẩm của nền công nghiệp 4.0 của nước khác.

"Cần thay đổi cấu trúc về đào tạo nguồn nhân lực. LHHVN cũng phải đóng góp vào sứ mệnh đào tạo nhân lực này (như tham gia nhiều hơn vào dịch vụ công) thì trong vòng 10-15 năm tới, Việt Nam mới có nguồn nhân lực để dần dần tự lực cánh sinh trong sản xuất sản phẩm công nghiệp 4.0, giành thế chủ động trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0" - ông Nguyễn Hữu Tăng nhận xét.

Quan điểm nâng cao năng lực của các Hội thành viên trong nhiệm kỳ tới cũng được nhiều chuyên gia, đại diện LHH địa phương đồng tình.

Đại diện LHH KH-KT tỉnh Ninh Bình nhận xét, LHHVN đề cập tới nhiệm vụ hoạt động của LHHVN hướng tới nền kinh tế trí thức là hoàn toàn chính xác. Mục tiêu sẽ là Việt Nam vận hành theo nền kinh tế trí thức. Do đó, vai trò của LHHVN cần được nhấn mạnh hơn nữa, đặc biệt là phải "khẳng định" sự cần thiết của LHHVN trong hệ thống chính trị tại Việt Nam, là một tổ chức của trí thức Việt Nam.

LHHVN là một tổ chức với số lượng cực lớn các Hội thành viên và LHH địa phương. Do đó, việc thống kê các hoạt động của hội thành viên trong nhiệm kỳ suốt 5 năm là thành một báo cáo dài là chuyện dễ hiểu. Tuy nhiên, đây là báo cáo được sử dụng cho Đại hội của LHHVN, được gửi tới các cơ quan Đảng và Nhà nước, cần có sự chọn lựa thông tin sao cho dễ tiếp cận, dễ đi thẳng vào vấn đề thay vì chỉ đơn thuần là tổng kết, thống kê. 

GS.TS. Nguyễn Ngọc Phú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam cho rằng, báo cáo của LHHVN cần tác động với Đảng và Nhà nước trong việc coi trọng, quan tâm, chăm lo, phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam, phát huy tiềm năng của trí thức Việt Nam trong xây dựng đất nước và trong giai đoạn hiện đại.

Các đại biểu cũng góp ý về văn phong trong bản Dự thảo.

Ông Hoàng Văn Kể - Chủ tịch LHH KH-KT Hải Phòng cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua là nhiệm kỳ "đỉnh cao" của LHHVN nhưng cần đặt câu hỏi vì sao LHHVN chưa thể khẳng định vai trò, vị thế của mình, một tổ chức chính trị- xã hội của trí thức trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh tiếp tục nhấn mạnh vai trò của mình được thể hiện rõ trong các văn bản, nghị quyết của Đảng, LHHVN cần chủ động hơn nữa để thể hiện một cách rõ ràng hơn với các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như trong xã hội, dư luận nhằm củng cố và nâng cao vị thế là tổ chức của trí thức Việt.

"Giai đoạn 2015-2019 là nhiệm kỳ đỉnh cao của LHHVN, cần làm nổi bật bằng cách viết, chọn lựa thông tin đắt giá trong hoạt động của toàn bộ hệ thống giai đoạn này để báo cáo dễ tiếp cận với các cơ quan Đảng, Nhà nước" - đại diện LHH KH-KT TP Hải Phòng nhấn mạnh.
  
Chủ tịch LHH KH-KT tỉnh Phú Thọ Hoàng Văn Tuyển cũng đồng ý với quan điểm này. Ông nhấn mạnh, cần có đánh giá rõ hơn về hoạt động của nhiệm kỳ trước và nhiệm kỳ này để đánh giá các kết quả và tồn tại của LHHVN trong giai đoạn này.

Nang cao hiẹu quả hoạt dọng của LHHVN giai doạn mói
Quang cảnh Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, TS. Phan Tùng Mậu cảm ơn những góp ý về việc duy trì Diễn đàn trí thức, về trình bày của Báo cáo Tổng hợp đánh giá hoạt động. Phó Chủ tịch LHHVN nhận định, báo cáo chưa thực sự ghi lại đầy đủ toàn bộ các hoạt động của tổ chức bởi các hoạt động của hàng trăm hội ngành và các hội địa phương là rất đa dạng và rất khó để đưa toàn bộ các hoạt động trong nhiệm kỳ 5 năm vào trong một báo cáo dài trên dưới 30 trang.

Đây là quá trình làm rõ về vai trò của hoạt động của LHHVN trong hệ thống chính trị Việt Nam, là một tổ chức của trí thức Việt Nam và cần có những lựa chọn thông tin hơn nữa. 

Cúc Phương