Tranh luận nóng

Quản lý nguồn nước xuyên biên giới: Chủ động tích trữ nước

Thứ Tư, 30/11/2016 07:27

(Liên hiệp hội) - "Việt Nam nên có chiến lược chủ động tích trữ nguồn nước, đặc biệt ở vùng ĐBSCL, bên cạnh đề xuất hợp tác quản lý nguồn nước".

Những vùng hay khô cạn như duyên hải miền Trung và Tây nguyên, cần nghiên cứu chế độ phát triển sản xuất lúa chủ yếu vào mùa mưa, còn mùa khô tận dụng nước ngầm sản xuất cây trồng cạn. Tỉnh Cà Mau hiện nay không có sông đi qua, nhưng vẫn phát triển vì biết tích trữ nước mưa.

Các tỉnh miền Nam trừ các tỉnh bị nước biển bao vây như Bến Tre, còn các tỉnh khác đều phải phải v.v. phải có kế hoạch tích trữ nước mưa.

Nhìn chung trên cả nước, hệ thống kênh mương thuỷ lợi cùng các cống, trạm bơm, đập dâng, về cơ bản có thể chủ động tưới tiêu cho các cánh đồng nông nghiệp cũng như cấp nước sinh hoạt cho nông thôn.

Nếu chúng ta xây dựng “chiến lược tích trữ nước mưa” trên khắp đất nước, chắc chắn chúng ta có thể chủ động đối phó với biến đổi khí hậu, cũng như những sự thay đổi trong kế hoạch sản xuất nông nghiệp, khi thị trường thế giới có sự biến động mang tính bất lợi cho Nông nghiệp.

Châu An