Tranh luận nóng

Quản lý lưới điện cả thành phố bằng một con chip

Thứ Sáu, 10/06/2011 16:42

(Khoa học) - Chip xử lý nhanh hơn 20 lần

Chip cho người mất thị lực

Chip lượng tử cho máy tính truyền dữ liệu bằng ánh sáng

Khi đường dây điện trục trặc, máy phát có vấn đề, hay nguy cơ sắp cắt điện sẽ được con chip xử lý với tốc độ nhanh hơn hiện tại hàng nghìn lần, cho phép việc quản lý mạng lưới sát với thời gian thực hơn với chi phí thấp hơn.

Ngoài ra, con chip cho phép tính trước khả năng xảy ra sự cố nhằm chuẩn bị phương án đối phó, trong khi phần mềm đang sử dụng hiện nay không được thiết kế cho mục đích này. Nó cũng giúp việc quản lý các nguồn năng lượng tái tạo phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên hay thay đổi dễ dàng hơn.

Một con chip có thể quản lý lưới điện của cả thành phố. (Nguồn: Physorg)

Theo nhóm nghiên cứu, lưới điện thông minh có thể tối đa hóa quá trình sản xuất và phân phối điện, nhằm tạo ra hệ thống cung cầu tốt hơn, giảm thiệt hại kinh tế và tác động sinh thái mà không hạn chế tiêu thụ năng lượng.

Chiếc mạch tích hợp đầu tiên đã được phát triển và có thể được triển khai trên quy một thành phố, thị xã trong thời gian tới. Nó có thể được cấu hình và lập trình lại để phù hợp với quy mô mạng lưới.

Khi được đưa vào sản xuất, con chip này tốn vài USD.