Tranh luận nóng

Đại gia Trịnh Sướng sản xuất xăng giả, Vũ nhôm y án

Chủ Nhật, 09/06/2019 07:29

(Đại gia) - Đại gia Trịnh Sướng bị khởi tố vì sản xuất, buôn bán xăng giả; Vũ nhôm không được giảm án tù... là tin tức nổi bật trong tuần.

Trong khi đó, thành viên HĐQT Eximbank nhận thù lao thấp nhất là bà Lương Thị Cẩm Tú với 838 triệu đồng. Tuy nhiên, bà Tú chỉ mới tham gia HĐQT Eximbank từ cuối tháng 4/2018.

Ngoài ra, 2 Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank gồm ông Đặng Anh Mai và ông Yasuhiro Saitoh nhận thù lao tương ứng năm qua là 2,2 và 2,9 tỷ. Ba thành viên HĐQT khác ngoài bà Tú là ông Hoàn Tuấn Khải, ông Nguyễn Quang Thông và ông Ngô Thanh Tùng hưởng thù lao năm 2018 từ 1,7-1,9 tỷ đồng.

Các thành viên HĐQT của ngân hàng nhưng kiêm nhiệm các chức vụ khác gồm ông Lê Văn Quyết đảm nhận vai trò Tổng giám đốc, ông Yutaka Moriwaki giữ chức Trưởng ban Quản lý dự án tái cấu trúc và chiến lược Eximbank, ông Cao Xuân Ninh giữ vị trí Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC chỉ hưởng lương của ngân hàng và không nhận thù lao của HĐQT.

Báo cáo cho biết ngân sách chi trả cho hoạt động của HĐQT năm 2018 là 7,11 tỷ đồng, thấp hơn mức dự kiến 7,5 tỷ.

Năm 2019, theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên, Eximbank dự kiến chi tổng thù lao cho HĐQT tương đương 2% lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 15 tỷ đồng, tương đương với năm 2018, ngân sách hoạt động cho HĐQT là 7,5 tỷ.

Minh Thái