Tranh luận nóng

PVN hoàn thành SXKD quý I

Thứ Hai, 06/04/2020 09:49

(Đại gia) - Dù chịu tác động kép của dịch Covid-19 và cú sốc giá dầu sụt giảm, song PVN vẫn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất tháng 3 và quý I/2020.

Tuy nhiên, hệ lụy không tránh khỏi là các chỉ tiêu tài chính không đạt; người lao động dầu khí “đồng cam cộng khổ” đối diện với khó khăn, thách thức, dự báo còn kéo dài.

PVN hoan thanh SXKD quy I
NM lọc dầu Dung Quất

Ba tháng đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới, trong đó Việt Nam đang phải chịu những hệ lụy trực tiếp ở mọi lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khi các chuỗi giá trị đang bị tác động nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, giá dầu thô trên thị trường thế giới sụt giảm nghiêm trọng tạo khủng hoảng kép cho ngành dầu khí.

Trước tình hình đó, PVN đã tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe cho người lao động, đồng thời duy trì hoạt động SXKD, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng, tác động của đại dịch và cú sốc giá dầu. Cán bộ công nhân viên, lao động PVN đã tích cực hưởng ứng, góp sức cùng PVN vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách này. Điều đó được minh chứng bằng kết quả SXKD của PVN trong quý I/2020.

1. Các biện pháp ứng phó của PVN:

- PVN đã thống nhất triển khai, động viên cả hệ thống chính trị thực hiện phòng, chống, khống chế dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cấp bách ứng phó trong tình hình giá dầu sụt giảm.

- PVN đã liên tiếp ban hành và triển khai nhiều chỉ thị, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ, các giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tác động kép của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu sụt giảm;

- Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, PVN đã thực hiện phương án để cán bộ làm việc trực tuyến tại nhà và chỉ bố trí một bộ phận “tối giản” làm việc trực tiếp tại trụ sở;

- Phát huy tinh thần làm việc nâng cao năng suất lao động, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, tránh lãng phí…

- Tăng cường quản trị chi phí tối ưu, triển khai áp dụng các công cụ, giải pháp nhằm giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và nâng cao năng suất lao động. Rà soát, cắt giảm chi phí chưa thực sự cần thiết, không đề xuất các khoản chi phí phát sinh.

- Tích cực phối hợp với các đơn vị trong PVN trong nước để chia sẻ thông tin, nguồn lực, thị trường... nhằm tối ưu hiệu quả trong cả chuỗi giá trị, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước có ngành nghề kinh doanh liên quan đến sản phẩm của đơn vị mình cung cấp.

- Chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin thị trường về cung cầu, biến động giá của dầu thô, sản phẩm dầu khí, từ đó xây dựng phương án, kịch bản để tận dụng cơ hội nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều hành.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh PVN đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch khai thác và sản xuất đề ra trong tháng 3 và quý I năm 2020, cụ thể:

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 3 vượt 8,1% so với kế hoạch tháng, tính chung quý I vượt 10,1% so với kế hoạch quý I và bằng 26,6% kế hoạch năm.

Sản xuất điện tháng 3 đạt 2,097 tỷ kWh, vượt 3,8% kế hoạch tháng 3, tính chung quý I đạt 5,33 tỷ kWh, đạt 100% kế hoạch quý I.

Sản xuất đạm tháng 3 đạt 136,9 nghìn tấn, tính chung quý I đạt 441,8 nghìn tấn, vượt 5,5% kế hoạch quý I và bằng 28,3% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu tháng 3 đạt 1,149 triệu tấn, vượt 1,7% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 3,415 triệu tấn, vượt 2,5% kế hoạch quý I.

Tổng doanh thu của toàn Tập đoàn tháng 3 đạt 49 nghìn tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 165 nghìn tỷ đồng.

Nộp ngân sách Nhà nước tháng 3 đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 90,6% kế hoạch tháng, tính chung quý I đạt 20,8 nghìn tỷ đồng, bằng 89,7% so với kế hoạch quý I và bằng 25,3% kế hoạch năm.

Trần Thị Sánh